Samozatrudnienie (Self-employed)

Każda pełnoletnia osoba może prowadzić działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii jako samozatrudniony (self-employed). Formalnie należy jedynie zrejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC). Warunkiem rejestracji jest posiadanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN: National Insurance Number). Innych ograniczeń – jak przykładowo długość pobytu w Wielkiej Brytanii lub posiadanie brytyjskiego obywatelstwa – nie ma.

 

Na samozatrudnienie decydują się przeważnie osoby, które chcą prowadzić własną, jednoosobową firmę (sole trader) lub utworzyć spółkę cywilną (partnership) ze wspólnikiem lub wspólnikami. W porównaniu ze spółką kapitałową (ltd), samozatrudnienie wymaga znacznie mniej formalności. Stąd jest popularnym rozwiązaniem dla tych, którzy zakładają swój pierwszy biznes lub prowadzą małą firmę.

Kto może założyć działalność self-employed w UK?

Samozatrudniony jest prawnie zobowiązany:

 • Zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC)
 • Wystawiać faktury sprzedaży towarów i usług
 • Przechowywać faktury zakupu i innych kosztów
 • Prowadzić księgowość, aby obliczyć swój roczny zysk
 • Złożyć roczną deklarację podatku dochodowego w urzędzie skarbowym (HRMC)
 • Zapłacić podatek dochodowy (Income Tax) i składki ubezpieczeń społecznych (National Insurance Contribution)
 • Zarejestrować się jako podatnik VAT, jeżeli przekroczy określony limit sprzedaży

Samozatrudniony może na ogólnie obowiązujących zasadach:

 • Zatrudniać pracowników
 • Zarejestrować się dobrowolnie jako podatnik VAT
 • Tworzyć spółki cywilne (partnership) z innymi samozatrudnionymi
 • Tworzyć spółki cywilne z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership) z innymi samozatrudnionymi i/lub ze spółkami kapitałowymi (ltd).

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do spółki kapitałowej (ltd) przedsiębiorstwo samozatrudnionego nie ma własnej osobowości prawnej. W konsekwencji:

 • Osoba samozatrudniona całym swoim majątkiem, również niezwiązanym z działalnością gospodarczą, odpowiada prawnie za zobowiązania firmy wobec wierzycieli prywatnych i budżetu państwa (podatki).
 • Zysk z samozatrudnienia powiększa osobiste dochody samozatrudnionego. Nie jest więc rozliczany z urzędem skarbowym oddzielnie, lecz razem z innymi dochodami, przykładowo z czynszu lub zatrudnienia.

Capital Business Links oferuje pełną obsługę samozatrudnienia – od rejestracja do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się
Sprawdź ofertę dla Self-employed