Księgowość samozatrudnionego

Samozatrudniony (self-empolyed) jest zobowiązany do gromadzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji związanej z swoja działalnością gospodarczą, Innymi słowy, musi prowadzić lub zlecić prowadzenie pełnej księgowości, aby na bieżąco rozliczać się z urzędem skarbowym, pracownikami i kontrahentami, a na koniec roku podatkowego obliczyć zysk lub stratę przedsiębiorstwa, która stanowi podstawę do sporządzenia deklaracji podatku dochodowego (Tax Return).

 

Podstawą księgowości samozatrudnionego są następujące dokumenty:

 • Faktury sprzedaży towarów i usług,
 • Rachunki zakupu i inne rachunki kosztowe,
 • Rozrachunki z pracownikami (Payroll), jeżeli samozatrudniony jest pracodawcą,
 • Wyciągi bankowe.

Na podstawie tych dokumentów, samozatrudniony oblicza zysk swojego przedsiębiorstwa oraz bieżące i okresowe zobowiązania wobec skarbu państwa, w tym przede wszystkim:

 • Podatek dochodowy (Income Tax),
 • Składkę klasy 4 na ubezpieczenia społeczne (Class 4 National Insurance Contribution),
 • Podatek VAT, jeżeli samozatrudniony jest płatnikiem VAT,
 • Płatności w ramach systemu PAYE, czyli wypłaty dla pracowników oraz zaliczki odprowadzane do urzędu skarbowego (HMRC) na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne zatrudnionych, jeżeli samozatrudniony jest pracodawcą.
 • Płatności w ramach systemu CIS, jeżeli samozatrudniony działa w budownictwie.
Jakie są koszty księgowości samozatrudnienia w Wielkiej Brytanii?

Księgowość jest również niezbędna dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa samozatrudnionego, w tym głównie kontroli finansów, ponieważ pozwala prowadzić bieżące rozliczenia:

 • Dostawców materiałów, towarów i usług;
 • Klientów;
 • Banków, które przykładowo udzieliły kredytów;
 • Ubezpieczalni i innymi instytucji finansowych;
 • Wypłat i dodatkowych świadczeń pracowniczych;
 • Stanów magazynowych;
 • Kosztów prowadzenia działalności;
 • Środków trwałych, jak np. samochodów, maszyn i nieruchomości.

Większość samozatrudnionych zleca prowadzenie księgowości profesjonalnym biurom rozrachunkowym, ponieważ taka decyzja:

 • Pozwala skoncentrować się na zasadniczej działalności gospodarczej;
 • Redukuje zatrudnienie i koszty obsługi biurowej przedsiębiorstwa;
 • Gwarantuje prawidłowe i zgodne z przepisami rozliczenia z urzędem skarbowym (HMRC), pracownikami i kontrahentami.
 • Umożliwia skorzystanie z porad fachowców w dziedzinie finansów, zarządzania firmą i optymalizacji podatkowej.

Capital Business Links Ltd oferuje kompleksową obsługę księgową, która nie ogranicza się do buchalterii, lecz obejmuje również fachowe doradztwo finansowe i podatkowe. Nasi specjaliści uwzględniają specyfikę każdego biznesu, co pozwala znaleźć optymalne rozwiązania nawet dla „beznadziejnych spraw”.

Zainteresowanych naszymi usługami prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub przez formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się
Sprawdź ofertę dla Self-employed