Spółka cywilna (Partnership)

Rodzaje spółek cywilnych: zwykła spółka cywilna (General Partnership) i spółka cywilna z o. o. (LLP)

Spółka cywilna jest najprostszym i najszybszym sposobem założenia wspólnego przedsiębiorstwa przez dwie lub więcej osób fizycznych i/lub prawnych zwanych partnerami (Partner), które chcą razem prowadzić działalność gospodarczą.

 

Formalno-prawnie istnieją dwa rodzaje spółek cywilnych (Partnership):

  1. Zwykła spółka cywilna (General / Ordinary Partnership), którą mogą założyć dwie lub więcej osób samozatrudnionych (Self-employed) i/lub spółek z o. o. (Ltd) i/lub spółek cywilnych z o. o. (LLP). W przeciwieństwie do spółki z o. o. (Ltd), zwykła spółka cywilna (General Partnership) nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że każdy partner w spółce cywilnej odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem za wszystkie jej zobowiązania. Zwykła spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego. Zyski spółki cywilnej są dzielone między partnerów, zgodnie z umową spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership). Zysk ze spółki cywilnej zwiększa dochód jej partnerów, którzy jako osoby samozatrudnione (Self-employed) lub spółki (Companies) płacą odpowiedni podatek dochodowy (Income Tax) lub podatek dochodowych od osób prawnych (Corporation Tax). Forma prawna zwykłej spółki cywilnej jest przeważnie używana przez osoby samozatrudnione (Self-employed), które chcą razem prowadzić przedsiębiorstwo.
  2. Spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP: Limited Liability Partnership), która jest osobą prawną istniejącą niezależnie od jej partnerów. Spółkę cywilną z o. o. (LLP) mogą założyć dwie lub więcej osób samozatrudnionych (Self-employed) i/lub spółek z o. o. (Ltd) i/lub spółek cywilnych z o. o. (LLP). Jednakże, w przeciwieństwie do zwykłej spółki cywilnej (General Partnership), odpowiedzialność partnerów tworzących spółkę cywilną z o. o. (LLP), jest ograniczona do wysokości funduszy zainwestowanych w spółkę cywilną z o. o. i/lub gwarancji jej udzielonych. Podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), spółka cywilna z o. o. (LLP) musi być zarejestrowana w rejestrze firm (Companies House) i spełniać wszystkie wymogi formalne rejestru firm. Podobnie jak zwykła spółka cywilna (General Partnership), spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) nie płaci podatku dochodowego (Income Tax). Zysk ze spółki cywilnej z o. o. (LLP) dzieli się między jej partnerów zgodnie z umową spółki. Zysk ze spółki cywilnej z o. o. (LLP) zwiększa dochód partnerów, którzy jako osoby samozatrudnione (Self-employed) lub spółki (Companies) płacą odpowiedni podatek dochodowy (Income Tax) lub podatek dochodowych od osób prawnych (Corporation Tax). Forma prawna spółki cywilnej z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) jest często używana przez radców prawnych, prawników, księgowych oraz inne przedsiębiorstwa, które nie mają prawa funkcjonować jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd).

 

Porównanie charakterystycznych cech obydwu rodzajów spółki cywilnej (Partnership) przedstawia się następująco:
Cecha Zwykła spółka cywilna (General Partnership) Spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)
Partnerzy (udziałowcy) spółki cywilnej Osoby samozatrudnione (Self-employed), spółki (ltd, plc) i spółki cywilne z o. o. (LLP) Osoby samozatrudnione (Self-employed), spółki (ltd, plc) i spółki cywilne z o. o. (LLP)
Spółka cywilna jest osobą prawną niezależną od partnerów ją tworzących? Nie Tak
Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki cywilnej Nieograniczona, również prywatnym majątkiem Ograniczona do zainwestowanych środków i/lub udzielonych gwarancji
Wymagana rejestracja w rejestrze firm (Companies House)? Nie Tak
Wymagane przestrzeganie formalnych wymogów rejestru firmy (Companies House)? Nie Tak, podobnie jak spółki z o. o. (Ltd)
Wymagana rejestracja w urzędzie skarbowym (HMRC)? Tak Tak
Wymagane sporządzenie deklaracji podatkowej (Tax Return Self Assessment) na potrzeby urzędu skarbowego (HMRC)? Tak Tak
Płaci podatek dochodowy (Income Tax)? Nie Nie
Partnerzy płacą podatek dochodowy (Income Tax) lub podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax) ze swoich dochodów ze spółki cywilnej? Tak Tak

 

Jeżeli nie jesteś pewny, który rodzaj spółki cywilnej byłby najlepszym rozwiązaniem dla Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się  z Capital Business Links Ltd. Bazując na długoletnim doświadczeniu w obsłudze różnego rodzaju spółek cywilnych, jesteśmy w stanie udzielić profesjonalnej porady w tym względzie. Stoimy do Państwa dyspozycji pod pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.