Spółka LTD (Firma Limited)

Rodzaje spółek

Spółka (Company) jest osobą prawną (Legal Entity), istniejącą niezależnie od jej właścicieli i zarządu, w przeciwieństwie przykładowo do samozatrudnienia (Self-employment). Tym samym, spółki muszą prowadzić własną księgowość, składać własne deklaracje podatkowe i we własnym zakresie rozliczać zobowiązania podatkowe z urzędem skarbowym (HMRC).

 

Brytyjskie prawo rozróżnia cztery rodzaje spółek:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów (Private company limited by shares – w skrócie Limited lub Ltd).
  Kapitał zakładowy spółki LTD jest podzielony na udziały (Share Capital), a odpowiedzialność każdego właściciela udziałów – udziałowca (Shareholder) za zobowiązania spółki wobec osób trzecich, w tym budżetu państwa, ogranicza się do wysokości kapitału wniesionego do spółki.
  Spółka LTD nie może oferować swoich udziałów na publicznych rynkach papierów wartościowych. Udziały mogą być natomiast przedmiotem indywidualnych umów kupna-sprzedaży między osobami fizycznymi i prawnymi. Spółka LTD jest najpopularniejszą formą spółki kapitałowej w Wielkiej Brytanii.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji (Private company limited by guarantee).
  Ten rodzaj spółki nie posiada kapitału zakładowego. Jej właściciele są raczej gwarantami niż udziałowcami. Odpowiedzialność każdego gwaranta za zobowiązania spółki, ogranicza się do wysokości udzielonych gwarancji (guarantee). Gwarancja jest kwotą, którą właściciele zobowiązują się wyłożyć na zobowiązania spółki w przypadku jej bankructwa (Insolvency).
  Formę spółki z ograniczoną odpowiedzialności do wysokości gwarancji używa się przeważnie dla firm charytatywnych, które nie dążą do wypracowania zysków. Jest to również popularne rozwiązanie dla prywatnych szkół, gabinetów lekarskich oraz twórców sztuki.
 • Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością (Private unlimited company).
  Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością może, ale nie musi posiadać kapitał zakładowy, ponieważ udziałowcy spółki odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Z tego samego powodu spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością (Private unlimited company) nie ma obowiązku publikowania tak szczegółowych danych jak przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited). Z drugiej strony w przeciwieństwie do spółki cywilnej (Partnership), spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną.
 • Spółka Akcyjna (Plc: Public Limited Company).
  Kapitał zakładowy spółki LTD jest podzielony na akcje (udziały), a odpowiedzialność każdego akcjonariusza spółki akcyjnej za jej zobowiązania, ogranicza się do wysokości kapitału zainwestowanego w akcje. Akcje spółki są dostępne w publicznej sprzedaży, przeważnie na giełdach papierów wartościowych. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej (Plc) wynosi £50.000. Spółka akcyjna (Plc) musi posiadać przynajmniej dwóch dyrektorów (Company Director) oraz sekretarza (Company Secretary).

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: