Rejestracja Spółki LTD i formalności

Podstawowe zasady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów (Private company limited by shares – w skrócie Limited lub Ltd), jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

 

Spółka LTD:

  • Posiada własną osobowość prawną (Legal Entity) i jest spółką kapitałową, w przeciwieństwie do samozatrudnienia (Self-employment) i spółki cywilnej (Partnership), oraz
  • Jest spółką, której udziały (Share) nie są przedmiotem obrotu na oficjalnych rynkach papierów wartościowych (Non-traded Public Company), w przeciwieństwie do spółki akcyjnej (Public Limited Company).

Zakładając i prowadząc spółkę LTD należy pamiętać, że spółka limited jest zobowiązana do przestrzegania przepisów i zasad ustanowionych przez dwa różne urzędy publiczne – rejestr firm (Companies House) i urząd skarbowy (HMRC).

 

Urzędy te działają niezależnie od siebie, dlatego spółka LTD prowadząc działalność gospodarczą, musi równocześnie stosować się do dwóch różnych procedur formalnych – rejestru firm (Companies House) i urzędu skarbowego (HMRC).

 

Ogólnie, firmę limited obowiązują następujące wymogi prawne:

  • Spółkę może założyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych (udziałowców).
  • Udziałowcem (właścicielem/współwłaścicielem) spółki może być osoba dowolnej narodowości, mieszkająca w Wielkiej Brytanii lub poza jej granicami.
  • Spółka musi być zarejestrowana (incorporated) w oficjalnym rejestrze spółek (Companies House).
  • Spółkę LTD należy zameldować w urzędzie skarbowym (HMRC) w ciągu trzech miesięcy od momentu rejestracji w rejestrze firm (Companies House).
  • Spółka LTD musi mieć przynajmniej jednego dyrektora (Company Director), który jest osobą fizyczną.
  • Udziałowiec spółki może pełnić jednocześnie funkcję jej dyrektora (Company Director) lub sekretarza (Company Secretary).
  • Dyrektor spółki (Company Director) odpowiada prawnie za przestrzeganie wszystkich przepisów ustanowionych przez rejestr firm (Companies House) i urząd skarbowy (HMRC). Dyrektor jest pracownikiem spółki LTD, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracy.
  • Spółka Limited musi prowadzić księgowość i płacić podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax).

 

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: