Roczne sprawozdanie Spółki LTD (Annual Return)

Pod odpowiedzialnością karną, dyrektor (Company Director) i sekretarz (Company Secretary) spółki LTD są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań spółki (Annual Return) w rejestrze firm (Companies House). Obowiązują przy tym ściśle określone terminy.

 

Roczne sprawozdanie spółki (Annual Return) należy złożyć w rejestrze firm (Companies House) w ciągu 28 dni, po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania spółki LTD, lub od daty złożenia poprzedniego zeznania podatkowego.

 

Z odpowiednim wyprzedzeniem rejestr firm (Companies House) wysyła na adres głównej siedziby spółki (Registered Office), przypomnienie o terminie złożenia rocznego sprawozdania spółki limited (Annual Return).

 

Jeżeli spółka LTD nie złoży swojego rocznego sprawozdania (Annual Return), rejestr firm (Companies House) może uznać, że nie prowadzi już działalności gospodarczej i skreślić ją z listy spółek.

 

Roczne sprawozdanie spółki LTD (Annual Report) zawiera podstawowe informacje o spółce na dany moment, jak:

 • Nazwę spółki
 • Numer rejestracyjny
 • Datę sporządzania rocznych sprawozdań (Made-up Date)
 • Główny przedmiot działalności gospodarczej (Principal Business Activity)
 • Rodzaj spółki – prywatna (Private), czy akcyjna (Public)
 • Adres głównej siedziby spółki (Registered Office)
 • Adresy innych lokalizacji używanych przez spółkę, przykładowo do przechowywania dokumentacji księgowej
 • Dane sekretarza spółki (Company Secretary), zarówno osoby fizycznej, jak i korporacji (firm)
 • Dane dyrektorów spółki (Company Director), zarówno osób fizycznych, jak i dyrektorów korporacyjnych (firm)
 • Stwierdzenie, czy udziały spółki są przedmiotem obrotu na regulowanym rynku (Traded Company)
 • Oświadczenie na temat kapitału zakładowego (Share Capital), wraz z następującymi danymi:

– Ilości udziałów

– Nominalna wartość wszystkich udziałów

– Rodzaje udziałów, ich ilość i nominalna wartość w każdym rodzaju oraz związane z nimi prawa głosu

– Ilość udziałów spłaconych w całości (wykupionych) i nieopłaconych w całości (nie wykupionych).

 • Dane udziałowców (Shareholder). Spółka LTD jest zobowiązana dostarczyć do rejestru firm (Companies House) pełną listę udziałowców wraz ze swoim pierwszym rocznym sprawozdaniem (Annual Return) i następnie, co trzecie roczne sprawozdanie. W pozostałych dwóch rocznych sprawozdaniach, spółka musi zgłaszać jedynie zmiany w składzie udziałowców.

Z powyższego zestawu wynika, że roczne sprawozdanie spółki LTD (Annual Return) w zasadzie potwierdza dane, które rejestr firm (Companies House) już otrzymał w ramach dokumentacji rejestracyjnej spółki limited i późniejszych formularzy, informujących o zmianach siedziby spółki, zarządu lub kapitału zakładowego.

 

Nowe dane, które mogą znaleźć się w rocznym sprawozdaniu spółki (Annual Return), dotyczą jedynie transferu udziałów i ewentualnej zmiany przedmiotu działalności spółki. Aby zmienić inne dane zawarte w rocznym sprawozdaniu spółki LTD (Annual Return), należy równolegle z rocznym sprawozdaniem (Annual Return) dostarczyć odpowiednie formularze zmian.

 

Rejestr firm (Companies House) ma prawo odrzucić roczne sprawozdanie spółki LTD (Annual Return), jeżeli nie zawiera wymaganych danych. Natomiast, jeżeli roczne sprawozdanie spółki limited (Annual Return) jest kompletne, ale zawarte w nim informacje nie zgadzają się z aktualnymi danymi rejestru firm (Companies House), urząd może przyjąć sprawozdanie z adnotacją niezgodności z oficjalnym stanem.

 

Roczne sprawozdanie spółki LTD (Annual Return) można sporządzić we własnym zakresie używając do tego celu programów komputerowych lub papierowego formularza, udostępnionych przez rejestr firm (Companies House). Pomocą w tym zakresie służy również Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: