Udziałowcy (Shareholder) Spółki LTD

  • Właściciele spółki LTD zwani udziałowcami (Shareholder), odpowiadają za jej zobowiązania jedynie do wysokości wniesionego kapitału do spółki. Tym samym, ich osobisty majątek jest chroniony przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli spółki LTD.
  • Udziałowcy (Shareholder) otrzymują udziały (Share) w spółce limited, proporcjonalnie do wniesionego wkładu do kapitału zakładowego (Share Capital). Udziały są prawem własności do majątku i zysków spółki. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej (Plc), udziałów spółki LTD nie można oferować do publicznej sprzedaży na rynku papierów wartościowych. Udziały w spółce (Share) mogą być jednak przedmiotem indywidualnych transakcji kupna-sprzedaży.
  • Udziałowcy spółki LTD mają prawo do udziału w zyskach spółki (dywidenda), które dokładnie definiuje statut (umowa) spółki (Articles of Association).
  • Finanse spółki LTD są całkowicie oddzielone od finansów jej właścicieli (udziałowców). Tym samym, spółka musi prowadzić własną księgowość, składać własną deklarację podatkową z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i we własnym zakresie rozliczać zobowiązania podatkowe z urzędem skarbowym (HMRC). Dla porównania, samozatrudnieni (Self-employed) rozliczają swoje dochody z działalności gospodarczej wraz z innymi osobistymi przychodami w ramach swojej indywidualnej deklaracji podatkowej (Tax Return).
  • Spółka LTD płaci podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax) z własnych zysków. Podatek dochodowy spółki LTD nie ma nic wspólnego z podatkami płaconymi przez udziałowców (Shareholder) i dyrektorów (Company Director) spółki.
  • Spółka LTD jest zobowiązana dostarczyć do rejestru firm (Companies House) pełną listę udziałowców (Shareholder) wraz ze swoim pierwszym rocznym sprawozdaniem (Annual Return) i następnie, co trzecie roczne sprawozdanie. W pozostałych dwóch rocznych sprawozdaniach, spółka musi zgłaszać jedynie zmiany w składzie udziałowców.
Źródła finansowania spółki LTD

Działalność spółki LTD można finansować z następujących źródeł:

  • Środków własnych udziałowców (Shareholder), którzy zwiększają kapitał zakładowy (Share Capital) firmy
  • Pożyczek bankowych lub prywatnych, w tym również udzielanych przez udziałowców.
  • Zysku netto spółki, który udziałowcy (Shareholder) mają prawo w całości lub częściowo pozostawić w firmie, zwiększając jej kapitał.

Zysk netto spółki LTD, czyli po zapłaceniu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax), jest zazwyczaj wypłacany udziałowcom (Shareholder) w formie dywidendy (Dividend). Wysokość dywidendy zależy od wielkości posiadanych udziałów. Zgromadzenie wspólników (udziałowców) danej spółki limited może jednak podjąć uchwałę, że cały lub część zysku pozostaje w spółce, aby zwiększyć jej kapitał zakładowy.

 

Spółki LTD, w przeciwieństwie do spółek akcyjnych (Plc) nie mają prawa publicznie emitować i sprzedawać swoich udziałów (Share) na rynku papierów wartościowych, aby pozyskać kapitał.

 

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: