Wybór nazwy Spółki LTD

Decydujące znaczenie przy wyborze nazwy spółki LTD, mają z pewnością względy marketingowe. Nazwa jest wizytówką firmy, dlatego wielu przedsiębiorców uważa, że powinna w jakiś sposób przemawiać do potencjalnych klientów. W przypadku spółek LTD, nazwa powinna kończyć się określeniem “limited” lub “ltd”.

 

Nazwę spółki LTD należy wybrać przed jej rejestracją. Nazwa zakładanej spółki nie może:

  • Być identyczna z nazwą spółki już zarejestrowanej w rejestrze firm (Companies House), nawet, jeżeli założyciele już daną nazwę używają, przykładowo jako samozatrudnieni (Self-Employed).
  • Tylko w niewielkim stopniu lub trywialnie różnić się od nazwy spółki już zarejestrowanej, przykładowo “Hand-S Ltd” od “Hands Ltd” lub “Catering UK Ltd” od “Catering Ltd”.

Przed złożeniem dokumentów w rejestrze firm (Companies House), wybraną nazwę spółki należy zawsze sprawdzić:

  • Na stronie rejestru spółek (Companies House) www.companieshouse.gov.uk używając wyszukiwarki WebCheck, oraz
  • Na stronie brytyjskiego rejestru marek i znaków towarowych www.ipo.gov.uk.

Nie ma możliwości, aby zarezerwować nazwę spółki LTD, dlatego może się zdarzyć, że wniosek o rejestrację spółki zostanie odrzucony, ponieważ w międzyczasie, ktoś inny zarejestrował spółkę limited pod taką samą nazwą. Między innymi z tego powodu nie należy zbyt długo zwlekać z rejestracją spółki LTD i najlepiej uczynić to elektronicznie.

 

Poza tym, wybrana nazwa spółki LTD nie może zawierać:

  • Obraźliwych słów i zwrotów
  • Liter, znaków, symbolów i znaków interpunkcyjnych, których stosowanie w nazwach nie jest dozwolone.
  • Określeń, które mogą wprowadzać w błąd, co do prawnej formy przedsiębiorstwa jak “plc” lub “unlimited”, jeżeli spółka jest spółką limited.
  • Tak zwanych wrażliwych słów (sensitive words), które sugerują odmienny od faktycznego zakres działania i znaczenia przedsiębiorstwa, chyba, że spółka LTD uzyska odpowiednie zezwolenie.
  • Przykładem wrażliwych słów mogą być sformułowania, które wskazują, że spółka LTD:

– Posiada znaczenie ogólnonarodowe lub międzynarodowe, jak British, National, International lub European.

– Spełnia określoną funkcję, jak Charity, Insurance, Register lub Trust.

– Prowadzi specyficzną działalność, jak Health Centre.

– Jest powiązana z dworem królewskim lub rządem, jak Parliament, Government, Royal, Queen lub Prince.

 

Rejestr firm (Companies House) dokładnie sprawdza nazwę spółki LTD, proponowaną w jej dokumentach rejestracyjnych. Jeżeli nie spełnia ona formalnych wymogów, wniosek o rejestrację spółki limited może zostać odrzucony.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: