Składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) – stawki (Rates) i kwoty zwolnień (Allowances)

Ubezpieczenie społeczne – składki i kwoty zwolnione
£ tygodniowo 2014-15   2015-16 2016-17 
Dolna granica zarobków (pierwsza klasa 1) £111 £112 £112
Górna granica zarobków (pierwsza klasa 1) £805 £815 £827
Górna granica przyrostu dochodów £770 £770  –
Pierwszy próg £153 £155 £155
Drugi próg £153 £156 £156
Stawka pierwszej klasy 1 ubezpieczenia pracobiorcy naliczana między pierwszym progiem i górną granicą zarobków 12% 12% 12%
Stawka pierwszej klasy 1 ubezpieczenia pracobiorcy naliczana powyżej górnej granicy zarobków 2% 2% 2%
Stawka klasy 1A naliczana na świadczenia pracodawcy1 13,8% 13,8% 13,8%
Rabat pracobiorcy z tytułu planu emerytalnego wyłączonego z systemu ubezpieczeń społecznych 1,4% 1,4%
Zmniejszona stawka dla kobiet zamężnych, naliczana między pierwszym progiem i górną granicą zarobków 5,85% 5,85% 5,85%
Zmniejszona stawka dla kobiet zamężnych, naliczana powyżej górnej granicy zarobków 2% 2% 2%
Stawka drugiej klasy 1 ubezpieczenia pracodawcy, naliczana powyżej drugiego progu 13,8% 13,8% 13,8%
Rabat pracodawcy z tytułu planu emerytalnego wyłączonego z systemu ubezpieczeń społecznych, płacowe programy emerytalne 3,4% 3,4%
Rabat pracodawcy z tytułu planu emerytalnego wyłączonego z systemu ubezpieczeń społecznych, kapitałowe programy emerytalne Zniesione od 6.4.2012 Zniesione od 6.4.2012 Zniesione od 6.4.2012
Stawka klasy 2 £2,75 £2,80 £2,80
Klasa 2 – zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu niskich dochodów £5.965
(rocznie)
£5.965
(rocznie)
Specjalna stawka klasy 2 dla rybaków udziałowców w połowach    £3,40 £3,45 £3,45
Specjalna stawka klasy 2 dla pracowników-wolontariuszy w krajach rozwijających się £5,55 £5,60 £5,60
Stawka klasy 3 £13,90 £14,10 £14,10
Klasa 4 dolna granica dochodów £7.956 (rocznie) £8.060 (rocznie) £8.060 (rocznie)
Klasa 4 górna granica dochodów £41.865 (rocznie) £42.385 (rocznie) £43.000
(rocznie)
Stawka klasy 4 naliczana między dolną i górną granicą dochodów 9% 9% 9%
Stawka klasy 4 naliczana powyżej górnej granicy dochodów 2% 2% 2%

 

Stawka klasy 1A składki na ubezpieczenie społeczne (NIC) jest obliczana na podstawie kwoty świadczeń z roku poprzedniego i odpowiedniej stawki obowiązującej na dzień płatności – lipiec.