Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax)

Stawki na rok finansowy rozpoczynający się 1 kwietnia
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016
Stawka dla małych przedsiębiorstw* 20%* 20%*
Stawkę dla małych przedsiębiorstw stosuje się dla firm, których zysk nie przekracza poziomu: £300.000 £300.000  –
Krańcowy dolny pułap ulgi dla małych przedsiębiorstw: £300.000 £300.000
Krańcowy górny pułap ulgi dla małych przedsiębiorstw: £1.500.000 £1.500.000  –
Krańcowy ułamek ulgi dla małych przedsiębiorstw (MSCR): 3/400 1/400
Główna stawka podatku dochodowego
od osób prawnych
23%* 21%* 20% 20%
Specjalna stawka dla funduszy powierniczych i otwartych funduszy inwestycyjnych 20% 20% 20% 20%

 

Główną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych stosuje się, jeżeli zysk spółki (włącznie z dochodami z projektów inwestycyjnych) przekroczy poziom £1.500.000, lub jeżeli nie ma podstaw do zastosowania innej stawki lub inna stawka nie ma zastosowania.
* Stawki mogą być różne dla spółek z dochodami z projektów inwestycyjnych (przychody i zyski z wydobycia ropy naftowej lub praw do wydobycia ropy naftowej w Wielkiej Brytanii i na brytyjskim szelfie kontynentalnym).