Stawki podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) i roczna kwota wolna od podatku (Annual Tax-Free Allowance, Annual Exempt Amount)

Capital Gains Tax i Annual Tax-Free Allowance, Annual Exempt Amount

Podatek z tytułu zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) jest należny w momencie uzyskania zysku ze sprzedaży, przekazania lub wymiany aktywów w rodzaju nieruchomości, udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie. Dotyczy to również przekazania darowizny.

 

Co roku, prawie każdemu podatnikowi, który podlega opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), przysługuje roczna kwota wolna od podatku (Annual Tax-Free Allowance), określana również jako roczna suma zwolniona (Annual Exempt Amount). Tym samym, podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) płaci się tylko od sumy rocznego zysku, która przekracza kwotę wolną od podatku (Annual Tax-Free Allowance, Annual Exempt Amount).

Kwoty wolne od podatku (Tax-free allowance) dla podatku od zysków kapitałowych

Roczna kwota wolna od podatku (Annual Tax-free Allowance), określana również jako roczna suma zwolniona (Annual Exempt Amount), pozwala każdego roku, na odliczenie określonej sumy od zysków kapitałowych przed ich opodatkowaniem.

 

Prawie każdy podatnik, który podlega opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), ma prawo do odliczenia kwoty wolnej od podatku (Annual Tax-free Allowance).

 

Taka sama roczna kwota wolna od podatku (Annual Exempt Amount) przysługuje:

  • Większości osób fizycznych mieszkających w Wielkiej Brytanii
  • Wykonawcom testamentu (Executor) i osobistym przedstawicielom (Personal Representative) odpowiedzialnym za majątek osoby zmarłej
  • Osobom zarządzającym w imieniu osób niepełnosprawnych (Trustee for a Disabled Person)
  • Większości innych zarządców (Trustee) przysługuje niższa kwota wolna od podatku (Tax-free allowance).

Roczna kwota wolna od podatku z tytułu zysków kapitałowych (Annual Exempt Amounts)

 

Grupa podatników 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Osoby fizyczne, osobiści
przedstawiciele i zarządcy w imieniu niepełnosprawnych
£10.900 £11.000 £11.100 £11.100
Inni zarządcy (Other Trustees) £5.450 £5.500 £5.550 £5.550

 

Wykonawcy testamentu (Executor) i osobiści przedstawiciele (Personal Representative)

Działając jako wykonawca testamentu (Executor) lub osobisty przedstawiciel (Personal Representative) odpowiedzialny za majątek osoby zmarłej, można otrzymać pełną roczną kwotę wolną od podatku z tytułu zysków kapitałowych (Annual Exempt Amount) na okres zarządu (Administration Period). Za okres zarządu uważa się czas konieczny do załatwienia wszystkich spraw zmarłego i otrzymania poświadczenia autentyczności testamentu (Grant of Probate) lub potwierdzenia (Confirmation) w Szkocji.

 

Kwota wolna od podatku z tytułu zysków kapitałowych (Annual Exempt Amount) przysługuje za rok, w którym doszło do zgonu i następne dwa lata podatkowe (Tax Year). Po upływie tego okresu, kwota wolna od podatku z tytułu zysków kapitałowych (Tax-free Allowance) nie przysługuje za okres zarządu (Administration Period).

Zarządcy w imieniu osób niepełnosprawnych (Trustees for Disabled People)

Działając jako zarządca w imieniu osoby niepełnosprawnej (Trustee for a Disabled Person), stosuje się wyższą kwotę wolną od podatku z tytułu zysków kapitałowych (Annual Exempt Amount), a nie stawkę dla innych zarządców (Other Trustees).

 

Osobą niepełnosprawną (Disabled Person) w tym kontekście jest każdy, kto ma kłopoty ze zdrowiem psychicznym albo otrzymuje średnią lub wyższą stawkę zasiłku pielęgnacyjnego (Attendance Allowance) lub zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance).

Osoby bez domicylu podatkowego (Non-Domiciled) w Wielkiej Brytanii

Bez domicylu podatkowego (Non-Domiciled) w Wielkiej Brytanii może być podatnik, który urodził się innym państwie i zamierza tam wrócić. Osoba bez domicylu podatkowego w Wielkiej Brytanii nie jest uprawniona do odliczania kwoty wolnej od podatku z tytułu zysków kapitałowych (Annual Exempt Amount), jeżeli zabiegała o zastosowanie zaliczenia opartego na transferze (Remittance Basis) dla opodatkowania zagranicznych dochodów i zysków kapitałowych (Foreign Income and Gains).

 

Kompleks spraw związany z domicylem podatkowym i opodatkowaniem zagranicznych zysków jest skomplikowany. Dużo zależy od faktycznej sytuacji każdego podatnika, dlatego zawsze warto zasięgnąć rady fachowego biura księgowego. Capital Business Links Ltd służy wszelką pomocą w kwestiach opodatkowania osób bez domicylu podatkowego w Wielkiej Brytanii, pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.

Stawki podatku dla zysków kapitałowych

Stawki podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax Rates)

 

Po odliczeniu Roczna kwota wolna od podatku (Annual Tax-free Allowance), pozostały zysk z transakcji kapitałowych, podlega opodatkowaniu w latach podatkowych 2015/16 i 2016/17 według następujących stawek.

 

Grupa podatników Stawka podatku
Osoby fizyczne
  • Podstawowa (Basic) – 18%
  • Podwyższona (Higher) – 28%

Stawka podatku od zysków kapitałowych
zależy od ogólnej kwoty dochodów podatnika, który należy
obliczyć w pierwszej kolejności.

Zarządcy (Trustee) i osobiści przedstawiciele
(Personal Representative)
28%
Ulga podatkowa dla przedsiębiorców
(Entrepreneurs’ Relief)
10%