Brexit, a działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Niedziela 23 czerwca 2016 jest datą, która niewątpliwie zapisze się w historii Zjednoczonego Królestwa – spośród 72,2% uprawnionych do głosowania w referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej 51,89% opowiedziało się za jej opuszczeniem. Choć z początku wydawało się, że proces wyjścia z Unii Europejskiej nastąpi w sposób uporządkowany i zakończy się podpisaniem umowy określającej warunki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, to jednak rzeczywistość okazała się diametralnie inna.

 

Perspektywa przywrócenia kontroli granicznych i ceł, odcięcie od swobodnego dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz dalsze spadki funta stanowią trudności, z którymi będą musieli sobie poradzić wszyscy przedsiębiorcy operujący na rynku brytyjskim.

 

Z powyższymi wyzwaniami nie zostają Państwo sami – Capital Business Links będzie niezmiennie wspierać Państwa oraz Państwa przedsiębiorstwa zarówno na etapie przygotowania do Brexitu, jak i w dostosowywaniu się do nowej rzeczywistości po opuszczeniu przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej. W szczególności będziemy Państwa informować o istotnych zmianach w legislacji, które towarzyszyć będą Brexitowi, oraz w ich wpływie  na codzienną działalność Państwa firm – spodziewamy się, że rząd brytyjski w celu złagodzenia gospodarczych skutków Brexitu wprowadzi szereg liberalnych regulacji, które będą miały na celu sprowadzenie do UK nowych przedsiębiorców. Te jak i inne zmiany wymagają ciągłego monitorowania, aby mogły wygenerować wzrost i rozwój dla Państwa biznesu.

 

Dywersyfikacja działalności jako forma amortyzacji Brexitu

 

Jednym z najlepszych sposobów na obniżenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej jest jej dywersyfikacja. Sposobem dywersyfikacji, jakim chcielibyśmy Państwa zainteresować, jest posłużenie się prężnie funkcjonującą brytyjską  spółką do prowadzenia działalności na terenie innego kraju członkowskiego. Przykładem, którym chcielibyśmy się posłużyć, jest dywersyfikacja spółki brytyjskiej rozpoczynającej działalność na terenie Polski. Istnieje wiele sposobów na tego typu ekspansję rynkową. Różnią się od siebie stopnie sformalizowania działalności, ryzykiem jak i potencjałem skalowalności. Obecność spółki brytyjskiej może przybrać stałą formę taką jak oddział przedsiębiorcy zagranicznego lub spółka celowa ze spółką limited będącą wspólnikiem, jak i formę mało sformalizowaną, taką jak przedstawicielstwo lub prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio przez spółkę limited. W poniższej tabeli znajdą Państwo podstawowe dane odnośnie powyższych wariantów:

 

  Bezpośrednia działalność na rynku polskim Przedstawicielstwo Oddział Spółka celowa
Przedmiot działalności: Dowolny przedmiot działalności. Prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Dowolny przedmiot działalności
Forma działalności

(podmiot prowadzący działalność)

Spółka zagraniczna Spółka zagraniczna Oddział spółki zagranicznej Spółki osobowe:

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

Spółki kapitałowe:

Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna (od 01.03.2020), spółka akcyjna

Kiedy wybrać: Posiadanie dystrybutora lub franczyzobiorcę na rynku polskim, sprzedaż wysyłkowa Pozyskiwanie klientów dla spółki zagranicznej Podjęcie ograniczonej działalności Podjęcia zorganizowanej działalności

 

Jak możemy Państwu pomóc?

 

Nasza oferta skupia się na dogłębnej analizie obranej przez Państwa ścieżki rozwoju oraz kompleksowej pomocy i doradztwie na każdym etapie funkcjonowania organizacji. Od wsparcia przy wyborze formy i rejestracji, poprzez doradztwo we wszystkich aspektach bieżącego funkcjonowania, w szczególności w zakresie sporządzania umów, aż do pomocy na etapie sprzedaży, przekształcenia lub likwidacji danego podmiotu.

 

Rozumiemy, iż poziom skomplikowania przepisów podatkowych oraz prawidłowe ustalenie obowiązków podatkowych jest coraz częściej  przeszkodą w drodze do osiągnięcia celu. Obok wsparcia prawnego zapewniamy doradztwo księgowe i podatkowe na rynku polskim, precyzyjnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań utworzonej jednostki.

 

Specjalizujemy się eksperckim wsparciu biznesu – aktywnie pomagamy w pozyskiwaniu finansowania działalności i inwestycji (w szczególności w zakresie kredytów, leasingów i faktoringu), jak i  w zakresie kadr i zatrudnienia.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z krakowskim biurem Capital Business Links

Beata Harnik
Tel: 0048 535 015 835
E-mail: beatah@cblfinance.com