Handel z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku

 

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegną zasady handlu z Wielką Brytanią, co należy wiedzieć?

 

Jeżeli prowadzisz firmę mającą siedzibę w UE, musisz zapoznać się z nowymi zasadami i przygotować się na zmiany w celu kontynuowania handlu z Wielką Brytanią od stycznia 2021 roku.

 

Kupno lub sprzedaż towarów

 

Zmieniają się zasady: obowiązywać będą określone wymogi dotyczące przepływu towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią.

Skontaktuj się ze swoim partnerem handlowym / partnerami w Wielkiej Brytanii w celu uzgodnienia zakresu odpowiedzialności oraz omówienia dokumentacji wymaganej w przypadku towarów będących przedmiotem handlu Twojej firmy z Wielką Brytanią. Upewnij się, czy Twoja firma spełnia wymogi obowiązujące przy przewozie towarów przez granicę.

 

Jeżeli do Wielkiej Brytanii eksportujesz produkty rolno-spożywcze, Twoja firma być może będzie musiała:

  • sprawdzić wymogi związane z eksportem żywności, napojów lub produktów rolnych z UE do Wielkiej Brytanii
  • sprawdzić, jakie dokumenty, pozwolenia i zaświadczenia są wymagane w przypadku towarów eksportowanych przez Twoją firmę z UE do Wielkiej Brytanii i jak można je uzyskać
  • powiadomić z wyprzedzeniem brytyjskie władze o towarach, które Twoja firma eksportuje z UE do Wielkiej Brytanii

Nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepływie towarów pomiędzy Irlandią Północną i krajami członkowskimi UE, w tym Irlandią.

 

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii

 

Twoja firma będzie być może musiała dokonać pewnych zmian umożliwiających dalszą wymianę danych osobowych z firmami lub innymi organizacjami w Wielkiej Brytanii. Przygotuj się na to pod kątem ochrony i transferu danych.

 

Świadczenie usług w Wielkiej Brytanii

 

Zmiany, jakie zajdą od 1 stycznia 2021 roku mogą dotyczyć Twojej firmy. Nowe zasady mogą obowiązywać, jeżeli:

  • twoja firma ma oddziały lub filie w Wielkiej Brytanii
  • twoja firma jest częścią sektora usług w Wielkiej Brytanii
  • twoja firma planuje fuzję z firmą z Wielkiej Brytanii
  • ty lub Twoi pracownicy jeżdżą służbowo do Wielkiej Brytanii
  • ty lub Twoi pracownicy świadczą usługi w ramach zawodów regulowanych w Wielkiej Brytanii

Sprawdź przepisy dotyczące Wielkiej Brytanii, w tym wymogi wizowe. Zastanów się, jak wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na Twoją działalność.