Jak ubiegac sie o dotacje z tytułu o Self-employment Income Support Scheme?

Rząd brytyjski nie zapomniał również o samozatrudnionych (Self-employed) oraz osobach tworzących cywilne spółki partnerskie (Partnership).

 

Program Self-employment Income Support Scheme pozwala ubiegać się o podlegającą opodatkowaniu dotację, w wysokości 80% zysków handlowych, do maksymalnej kwoty 2500 funtów miesięcznie, przez następne 3 miesiące. W razie potrzeby program może zostać przedłużony.

 

Nie można się jeszcze ubiegać o to wsparcie. HMRC skontaktuje się z podatnikami, którzy spełniają kryteria, zachęcając do wypełniania wniosków online.

 

Kto może złożyć wniosek:

Wniosek mogą złożyć osoby samozatrudnione (Self-employed)  oraz tworzące cywilne spółki partnerskie (Partnership), które:

  • złożyły zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2018-19
  • wykazywały obrót handlowy w roku podatkowym 2019-20
  • wykazują obrót handlowy w momencie składania wniosku, lub wykazywałyby go, gdyby nie obostrzenia wz. z pandemią COVID-19
  • zamierzają kontynuować działalność w roku podatkowym 2020-21
  • utraciły zyski z powodu pandemii COVID-19

Zyski z samozatrudnienia muszą być mniejsze niż 50 000 funtów, a ponad połowa dochodów musi pochodzić z samozatrudnienia.

Jeżeli działalność została rozpoczęta w latach 2016-19, HMRC wykorzysta tylko te lata, za które zostały złożone zeznanie podatkowe Self-Assessment.

 

Jakie wsparcie można otrzymać?

W ramach programu można otrzymać dotację podlegającą opodatkowaniu, która będzie wynosić 80% średniego zysku z lat podatkowych (w stosownych przypadkach):

  • 2016 do 2017
  • 2017 do 2018
  • 2018 do 2019

Aby obliczyć średnią, HMRC zsumuje całkowity zysk z działalności handlowej za 3 lata podatkowe (w stosownych przypadkach), a następnie podzieli go przez 3 (w stosownych przypadkach) i wykorzysta do obliczenia kwoty miesięcznej.

 

Będzie to maksymalnie £2500 miesięcznie przez 3 miesiące.

 

HMRC przeleje dotację bezpośrednio na podane konto bankowe, w jednej transzy.

 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami
Capital Business Links