Job Retention Scheme Bonus – kto może skorzystać?

Rząd brytyjski ogłosił niedawno kolejne wsparcie dla pracodawców w dobie pandemii. Job Retention Scheme Bonus jest jednorazową wypłatą dla pracodawców w wysokości 1000 funtów za każdego pracownika, który wcześniej został wysłany na postojowe (furlough) i który pozostanie zatrudniony nieprzerwanie do 31 stycznia 2021 roku. Uprawnieni pracownicy muszą zarabiać średnio co najmniej £520 miesięcznie w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Pracodawcy będą mogli ubiegać się dopłatę po złożeniu wniosku o wypłatę PAYE za styczeń, a wypłaty będą dokonywane na rzecz pracodawców od lutego 2021 roku.

Jednorazowa premia w wysokości 1000 funtów będzie przysługiwać także uprawnionym dyrektorom spółek limited, jeśli przebywali na furlough.

Premia nie będzie się jednak należeć, jeśli pracownik, na którego wnioskowany jest bonus, znajdzie się w okresie wypowiedzenia przed 1 lutego 2021 r.

 

WAŻNE!

 

Pracodawcy muszą posiadać aktualne i dokładne listy płac oraz odpowiadać na wszystkie prośby HMRC o dostarczenie brakujących danych pracowników w związku z historycznymi roszczeniami w ramach Coronavirus Job Retention Scheme. Brak dokładnej dokumentacji może być podstawą do wstrzymania wypłaty świadczenia.

HMRC wstrzyma wypłatę premii, jeśli uzna, że istnieje ryzyko, że roszczenia w ramach Coronavirus Job Retention Scheme mogły być fałszywe lub zawyżone, do czasu zakończenia dochodzenia.

Job Retention Scheme Bonus będzie podlegał opodatkowaniu, więc przedsiębiorstwo musi uwzględnić całą kwotę jako dochód przy obliczaniu swoich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych lub self-assessment.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami
Capital Business Links