Job Retention Scheme – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z rządowym planem pomocowym Coronavirus Job Retention Scheme, udzielane dotacje pokryją 80% wynagrodzenia dla pracowników, którzy w związku z panującym kryzysem zostaliby zwolnieni. Program jest dedykowany dla każdego pracodawcy w Wielkiej Brytanii. Rządowe wsparcie dotyczy bezpośrednio kosztów wynagrodzeń od dnia 1 marca 2020r. Plan pomocowy zostanie wdrożony przed końcem kwietnia bieżącego roku, będzie on trwał przez co najmniej trzy miesiące i może obejmować pracowników zatrudnionych na dzień 29 lutego 2020r.

 

Aby złożyć wniosek o dotacje w ramach tego programu, pracodawcy będą musieli:

• Wskazać i powiadomić o zmianie pracowników, których obejmie tymczasowy urlop. Zmiana statusu pracownika podlega obowiązującemu prawu pracy, w związku z powyższym w zależności od zapisów zawartych w umowie o pracę może pojawić się konieczność przeprowadzenia renegocjacji warunków kontraktu. Sugerujemy skorzystanie z porad działu HR;

• Przesłać do HMRC informacje na temat zatrudnionych pracowników i ich zarobków za pośrednictwem nowego portalu internetowego. HMRC określi dalsze szczegóły dotyczące wymaganych informacji.

• HMRC zwróci 80% kosztów płacy pracowników, do maksymalnej kwoty £2500 miesięcznie.

• HMRC aktualnie pracuje nad stworzeniem systemu zwrotu kosztów pracy, jednak obecnie istniejące rozwiązania nie ułatwiają przekazania dotacji dla pracodawców. Dla firm, które potrzebują krótkoterminowego wsparcia przepływów finansowych przewidziano możliwość odroczenia podatku VAT. Istnieje również możliwość ubiegania się o pożyczkę Coronavirus Business Interruption Loan.

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Q: Co oznacza termin „urlop tymczasowy”?
A: Jest to okres, w którym zezwalasz pracownikom na tymczasową nieobecność w pracy.

 

Q: Czy rząd zapłaci za mój zespół?
A: Pojawiają się opinie, że brytyjski rząd w 80% sfinansuje koszty wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe. Niestety pomoc dotyczy jedynie tych pracowników, którzy w obecnej sytuacji zostaliby zwolnieni. Traktujemy ich zatem tak, jakby byli oni w trakcie okresu wypowiedzenia. W związku z tym, podczas urlopu tymczasowego pracownicy powinni powstrzymać się od świadczenia jakiejkolwiek pracy.

 

Q: Kto się kwalifikuje?
A: Każdy pracownik, który na dzień 29 lutego był ujęty na liście płac.

 

Q: Na jakiej podstawie można obliczyć wartość 80% wynagrodzenia?
A: Nie mamy jeszcze pewności – zakładamy, że sposób wyliczeń będzie oparty na uśrednionej wysokości wynagrodzenia z okresu ostatnich 12 tygodni.

 

Q: Czy dyrektorzy będą mogli skorzystać z tego rodzaju wsparcia?
A: Nie ma jeszcze takich wytycznych, natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że udziałowcy zostaną wykluczeni.