Job Retention Scheme – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z rządowym planem pomocowym Coronavirus Job Retention Scheme, udzielane dotacje pokryją 80% wynagrodzenia dla pracowników, którzy w związku z panującym kryzysem zostaliby zwolnieni. Program jest dedykowany dla każdego pracodawcy w Wielkiej Brytanii. Rządowe wsparcie dotyczy bezpośrednio kosztów wynagrodzeń od dnia 1 marca 2020r. Plan pomocowy zostanie wdrożony przed końcem kwietnia bieżącego roku, będzie on trwał przez co najmniej trzy miesiące i może obejmować pracowników zatrudnionych na dzień 29 lutego 2020r.

 

Aby złożyć wniosek o dotacje w ramach tego programu, pracodawcy będą musieli:

• Wskazać i powiadomić o zmianie pracowników, których obejmie tymczasowy urlop. Zmiana statusu pracownika podlega obowiązującemu prawu pracy, w związku z powyższym w zależności od zapisów zawartych w umowie o pracę może pojawić się konieczność przeprowadzenia renegocjacji warunków kontraktu. Sugerujemy skorzystanie z porad działu HR;

• Przesłać do HMRC informacje na temat zatrudnionych pracowników i ich zarobków za pośrednictwem nowego portalu internetowego. HMRC określi dalsze szczegóły dotyczące wymaganych informacji.

• HMRC zwróci 80% kosztów płacy pracowników, do maksymalnej kwoty £2500 miesięcznie.

• HMRC aktualnie pracuje nad stworzeniem systemu zwrotu kosztów pracy, jednak obecnie istniejące rozwiązania nie ułatwiają przekazania dotacji dla pracodawców. Dla firm, które potrzebują krótkoterminowego wsparcia przepływów finansowych przewidziano możliwość odroczenia podatku VAT. Istnieje również możliwość ubiegania się o pożyczkę Coronavirus Business Interruption Loan.

 

AKTUALIZACJA II

 

Niższe dopłaty w programie Coronavirus Job Retention Scheme od 1 sierpnia

 

➡️ W sierpniu, rząd zapłaci 80% wynagrodzenia do pułapu £2,500 za godziny spędzone na postojowym, natomiast pracodawcy zapłacą ER NIC i składki emerytalne.

 

➡️ We wrześniu rząd zapłaci 70% wynagrodzenia do pułapu £2,187.50 za godziny, w których pracownik jest na postojowym. Pracodawcy będą płacić ER NIC i składki emerytalne oraz uzupełniać pensje pracowników, aby zapewnić im otrzymanie 80% pensji do pułapu 2.500 funtów.

 

➡️ W październiku rząd zapłaci 60% wynagrodzenia do limitu £1,875 za godziny, w których pracownik jest na postojowym. Pracodawcy będą płacić ER NIC i składki emerytalne oraz uzupełniać pensje pracowników, aby zapewnić im otrzymanie 80% pensji do pułapu 2.500 funtów.

 

Coronavirus Job Retention Scheme zostanie zamknięty w dniu 31 października 2020 roku.

 

AKTUALIZACJA I

 

Zmiany w programie CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME

 

Dotychczas pracownik będący na postojowym (furlough) nie mógł wykonywać żadnej pracy na rzecz pracodawcy.

 

Od 1 lipca pracodawca może przywrócić do pracy na część etatu pracownika, który do tej pory przebywał na postojowym (furlough). Koszt wynagrodzenia za wykonaną pracę w 100% ponosi pracodawca. Jednocześnie pracodawca może ubiegać się o dotację w ramach Coronavirus Job Retention Scheme za pozostałe, nieprzepracowane godziny.

 

HMRC nie wymaga minimum godzin, które pracownik musi przepracować lub pozostawać na postojowym (furlough), aby zakwalifikować się do programu CJRS, natomiast ustalenia dotyczące godzin, które pracownik ma przepracować muszą obejmować co najmniej tydzień i być przedstawione na piśmie.

 

Program zostanie zamknięty dla nowych uczestników od 30 czerwca. Od tego momentu, pracodawcy będą mogli zatrudnić pracowników, którzy zostali oddelegowani na postojowe na pełne 3 tygodnie przed 30 czerwca.

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Q: Co oznacza termin „urlop tymczasowy”?
A: Jest to okres, w którym zezwalasz pracownikom na tymczasową nieobecność w pracy.

 

Q: Czy rząd zapłaci za mój zespół?
A: Pojawiają się opinie, że brytyjski rząd w 80% sfinansuje koszty wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe. Niestety pomoc dotyczy jedynie tych pracowników, którzy w obecnej sytuacji zostaliby zwolnieni. Traktujemy ich zatem tak, jakby byli oni w trakcie okresu wypowiedzenia. W związku z tym, podczas urlopu tymczasowego pracownicy powinni powstrzymać się od świadczenia jakiejkolwiek pracy.

 

Q: Kto się kwalifikuje?
A: Każdy pracownik, który na dzień 29 lutego był ujęty na liście płac.

 

Q: Na jakiej podstawie można obliczyć wartość 80% wynagrodzenia?
A: Nie mamy jeszcze pewności – zakładamy, że sposób wyliczeń będzie oparty na uśrednionej wysokości wynagrodzenia z okresu ostatnich 12 tygodni.

 

Q: Czy dyrektorzy będą mogli skorzystać z tego rodzaju wsparcia?
A: Nie ma jeszcze takich wytycznych, natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że udziałowcy zostaną wykluczeni.