Komentarz Capital Business Links Ltd dotyczący wyników referendum w sprawie Brexitu.

brexit - komentarz CBL

Wyniki referendum przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii w sprawie wyjścia ze struktur Unii Europejskiej okazały się dla wielu osób zaskakujące. Zaskakujące do tego stopnia, że szybko stało się oczywiste, iż nie przewidzieli go nawet główni orędownicy Brexitu – Nigel Farage oraz Boris Johnson, którzy w kilka dni po ogłoszeniu wyników ustąpili ze swoich stanowisk. Najbardziej niepokojące jest, że uwidocznił się brak jakiegokolwiek planu związanego z Brexitem nie tylko ze strony rządzących, ale także zwolenników Brexitu oraz Unii Europejskiej. Wynikiem tego był widoczny chaos na brytyjskiej scenie politycznej, który – pomimo pewnego uspokojenia – w dalszym ciągu powoduje brak jakiegokolwiek jasnego stanowiska po stronie brytyjskich elit rządzących.

 

Jedyny fakt, który jest w chwili obecnej oczywisty jest taki, iż nikt nie wie czego się spodziewać, co jest bardzo niekorzystne dla środowiska biznesowego. Niepewność oraz perspektywa fundamentalnej zmiany przepisów, traktatów międzynarodowych oraz zmian zasad funkcjonowania biznesu powoduje, że jakiekolwiek długoterminowe planowanie jest w Wielkiej Brytanii obecnie niezwykle utrudnione bądź całkowicie niemożliwe. Pociąga to za sobą coraz bardziej widoczne wstrzymywanie inwestycji oraz znikanie z rynku pieniądza, co w sposób nieuchronny prowadzić będzie do recesji. Sytuacja taka może trwać nawet kilka lat do momentu, kiedy stanie się jasne jakie uwarunkowania biznesowo-prawne będą obowiązywać w przyszłości, a zakończenie tego okresu nastąpi tylko w sytuacji, kiedy nowe zasady zostaną uznane za korzystne do prowadzenia biznesu.

 

Obecnie nie jest jasne jakie rozwiązania planuje wprowadzić rząd brytyjski, aby zapobiec ucieczce dużych korporacji ze swojego kraju w momencie, kiedy Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej. Większość opinii jest zgodnych, że jedynym rozwiązaniem może okazać się wprowadzenie na tyle korzystnych zasad podatkowo-prawnych, aby wycofanie biznesu z Wielkiej Brytanii nie było opłacalne. Wymienia się tutaj m.in. radykalne obniżenie podatku CIT do poziomu 10-12,5%, czy uproszczenie procedur biznesowych i głęboką liberalizację rynku. Może spowodować to powstanie u wrót Unii Europejskiej potężnego centrum biznesowego, koncentrującego na swoim terenie centra rozliczeniowe największych firm na świecie. Trudno w takiej sytuacji przewidzieć reakcje Unii Europejskiej, ale wysoce prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym im mniej przyjazne będzie rozejście się byłych partnerów, tym korzystniejsze rozwiązania dla biznesu mogą pojawić się po stronie brytyjskiej. Jest to jedyna sensowna linia postępowania, mogąca zapobiec zapaści gospodarczej Wielkiej Brytanii w dłuższej perspektywie. W wypadku realizacji tego rodzaju scenariusza Brexit może okazać się bardzo korzystny z punktu widzenia biznesu międzynarodowego.

 

Innymi konsekwencjami referendum w Wielkiej Brytanii, które w tej chwili są jeszcze trudne do określenia, jest wpływ Brexitu na sytuację polityczną oraz gospodarczą wewnątrz Unii Europejskiej oraz prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych głosowań w innych krajach. W przypadku ewentualnych perturbacji, bądź nawet rozpadu Unii Europejskiej w formie w jakiej znamy ją obecnie, Wielka Brytania paradoksalnie może okazać się stosunkowo bezpieczną przystanią, biorąc zwłaszcza pod uwagę jej silne powiązania z krajami pozaeuropejskimi oraz wspólnotą Commonwealth.

 

W związku z brakiem solidnych faktów obecnie, na których można bazować, jedyne co nam pozostaje, to uważne obserwowanie biegu wydarzeń i szybkie reagowanie oraz dostosowanie się do nowej rzeczywistości ekonomicznej, która niebawem się wyłoni. Dla osób oraz organizacji, które najsprawniej dopasują się do nowych warunków, może to oznaczać możliwość wykorzystania wyjątkowych szans, które zazwyczaj pojawiają się podczas podobnych historycznych przełomów.

  • Piotr Kubalka, FCCA, MSc, BSc(Hons) - CEO

    Absolwent Oxford Brookes University, gdzie uzyskał dyplom w zakresie księgowości stosowanej. Od 2007 roku pełnoprawny członek ACCA, jest biegłym księgowym z rozległą praktyką zawodową. W 2005 roku założył firmę Capital Business Links Ltd z siedzibą w Londynie, która świadczy specjalistyczne usługi księgowe i biznesowe firmom prowadzącym swoją działalność na terenie Wielkiej Brytanii oraz na arenie międzynarodowej. W 2015 roku jego firma rozszerzyła działalność otwierając oddziały w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.

Capital Business Links LTD organizuje w Krakowie Polsko-Brytyjskie Forum Biznesu poświęcone zagadnieniom związanym z Brexitem. Podczas wykładów i dyskusji postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące optymalnych strategii biznesowych, finansowych i prawno-podatkowych dla polskich przedsiębiorców w UK. Na spotkanie zapraszamy głównie managerów i właścicieli firm zainteresowanych rozwijaniem biznesu na rynku brytyjskim. Wszelkie informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie: www.brexit.biz.pl