Weryfikacja podwykonawcy (Subcontractor) w systemie CIS

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

 

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wykonawcy (Contractor) w ramach systemu CIS, jest sprawdzenie, czy podwykonawca (Subcontractor), którego zamierza zaangażować do prac budowlanych, jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym (HMRC) jako podwykonawca i według jakiej stawki należy odprowadzać zaliczki z tytułu jego podatku dochodowego (Tax Return) i ubezpieczeń społecznych (National Insurance).

 

Wykonawca (Contractor) powinien zweryfikować podwykonawcę (Subcontractor) przed dokonaniem na jego rzecz pierwszej płatności.

 

Proces weryfikacji podwykonawcy (Subcontractor) składa się z 3 etapów:

 • Wykonawca (Contractor) przekazuje dane podwykonawcy urzędowi skarbowemu (HMRC) telefonicznie lub korzystając z oficjalnej strony internetowej urzędu.
 • Urząd skarbowy (HMRC) sprawdza, czy podwykonawca (Subcontractor) jest zarejestrowany w systemie CIS.
 • Urząd skarbowy (HMRC) powiadamia wykonawcę (Contractor), czy podwykonawca (Subcontractor) jest zarejestrowany w systemie CIS i jaką stawkę należy stosować przy potrącaniu zaliczki na jego podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne. Standardową stawką jest 20%, które wykonawca (Contractor) powinien potrącić od wartości netto faktury wystawionej przez podwykonawcę (Subcontractor) i przekazać do urzędu podatkowego (HMRC).
 • Po sprawdzeniu, czy podwykonawca jest zarejestrowany w systemie CIS, urząd skarbowy (CIS) przesyła wykonawcy (Contractor) numer referencyjny weryfikacji (Verification Reference Number).

Podczas telefonicznej lub internetowej weryfikacji podwykonawcy (Subcontractor), wykonawca (Contractor) musi podać swoje dane i następujące dane podwykonawcy:

 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • Numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number), jeżeli weryfikowanym podwykonawcą jest samozatrudniony (Self-employed) prowadzący firmę jednoosobową (Sole Trader).
 • Dane personalne partnera lub partnerów w przypadku spółki cywilnej (Partnership)
 • Indywidualny numer podatkowy (UTR – Unique Tax Reference) samozatrudnionego (Self-employed), spółki cywilnej (Partnership) lub spółki z o. o. (Ltd), w zależności od tego, jaka jest forma prawna firmy podwykonawcy (Subcontractor).
 • Numer rejestracyjny firmy (Company Registration Number) dla spółek z o. o. (Ltd)

Weryfikacja podwykonawcy (Subcontractor) jest formalnością, którą wykonawca (Contractor) musi przeprowadzić i to zanim rozpocznie z nim faktyczną współpracę. Wymaga to czasu, zebrania odpowiednich danych i może opóźnić prace budowlane, dlatego w tym wypadku warto zdać się na pomoc profesjonalnego biura księgowego, jakim jest Capital Business Links Ltd.

 

Aby zweryfikować podwykonawcę (Subcontractor) w urzędzie skarbowym (HMRC), prosimy o kontakt z biurem Capital Business Links Ltd. Wykonawcom (Contractor) i podwykonawcom (Subcontractor), oferujemy kompleksową obsługę formalności i rozliczeń związanych z systemem CIS.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się