Złożenie zerowej deklaracji CIS (Nil Return)

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

 

Jednym z podstawowych obowiązków wykonawcy (Contractor) w ramach systemu CIS, jest składanie miesięcznych deklaracji CIS, które zwierają dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor).

 

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego (HMRC) deklarację CIS nawet, jeżeli w danym miesiącu nie dokonał żadnych płatności na rzecz podwykonawców. Jest to tak zwana deklaracja zerowa CIS (Nil Return). Deklarację zerową (Nil Return) można sporządzić elektronicznie, korzystając z internetowej strony urzędu skarbowego (HMRC), lub na papierze, używając w tym celu formularzy, przesłanych przez urząd skarbowy (HMRC).

 

Aby zlecić Capital Business Links Ltd prowadzenie rozliczeń CIS i sporządzanie deklaracji CIS, w tym deklaracji zerowej (Nil Return), prosimy o kontakt z naszym biurem. Wszystkim wykonawcom (Contractor) i podwykonawcom (Subcontractor), oferujemy kompleksową obsługę formalności i rozliczeń związanych z systemem CIS.

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się