Dodanie dyrektora lub sekretarza Firmy Limited (Spółki LTD)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Firma Limited) powinna posiada przynajmniej jednego dyrektora. Nie ma natomiast ograniczeń, co do ogólnej liczby dyrektorów lub sekretarzy spółki. Niezależnie od ilości, każdy dyrektor i sekretarz spółki musi spełniać ściśle określone wymogi formalne i być wybranym zgodnie z obowiązującą procedurą. Należy o tym pamiętać, ponieważ decyzje dyrektora lub sekretarza wybranego niezgodnie z prawem, są nieważne, co może mieć fatalne skutki dla przedsiębiorstwa.

 

Aby wybrać dodatkowego dyrektora lub sekretarza Firmy Limited (Spółki Ltd) zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się
  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944