Odwołanie dyrektora lub sekretarza Firmy Limited (Spółki LTD)

Odwołanie dyrektora lub sekretarza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Firmy Limited) z zajmowanego stanowiska, musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Usunięcie dyrektora lub sekretarza bez zachowania wymogów formalnych, nie ma mocy prawnej. Oznacza to, że taka osoba pozostaje dalej na swoim stanowisku, co może mieć fatalne następstwa dla całej spółki.

 

Aby odwołać dyrektora lub sekretarza spółki Ltd zgodnie z prawem, prosimy o kontakt z naszym biurem księgowym.

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w sprawie usunięcia dyrektora:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się