Rejestracja ubezpieczenia społecznego (NI: National Insurance)

Osoby, które zamierzają podjąć pracę (Employee) lub rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą (Self-employed) w Wielkiej Brytanii, powinny w pierwszym rzędzie uzyskać Numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number), który jest odpowiednikiem polskiego numeru NIP i PESEL.

 

Numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number), który składa się z dziewięciu liter i liczb, na przykład DQ123456A, jest indywidualnym numerem konta ubezpieczonego. Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) przyznawany jest raz na całe życie.

 

Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) jest praktycznie niezbędny do życia w Wielkiej Brytanii, ponieważ:

 • Wymaga go każdy pracodawca (Employer) przed zatrudnieniem pracownika (Employee).
 • Pozwala korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej (NHS: National Health Service).
 • Pozwala przypisać każdej osobie, płacone przez nią podatki i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution).
 • Funkcjonuje jako numer referencyjny w kontaktach z urzędem skarbowym (HMRC) i departamentem pracy i rent (Department for Work and Pensions).
 • Jest konieczny, aby uzyskać zasiłki społeczne (benefits).

Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) otrzymuje się:

 1. Automatycznie przed ukończeniem 18-go roku życia, pod warunkiem, że dana osoba mieszka w Wielkiej Brytanii i jej rodzice lub prawni opiekunowie otrzymują na nią zasiłek rodzinny (Child Benefit)
 2. Indywidualnie w przypadku imigrantów, w tym z Polski, z których każdy musi osobiście wystąpić o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN) do placówki urzędu pracy (Jobcentre).

Warunkiem uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego (NIN) jest spotkanie z urzędnikiem, na które należy umówić się telefonicznie lub mailowo. W czasie spotkania, osoba starająca się o NIN, powinna przedstawić określoną dokumentację i odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących pracy, mieszkania, konta bankowego, a nawet osobistych planów związanych z pobytem w Wielkiej Brytanii.

 

Zazwyczaj na spotkanie w sprawie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN), należy dostarczyć:

 • Paszport
 • Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania, przykładowo rachunki za prąd i gaz
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie, przykładowa umowę o pracę lub paski wypłaty (Payslip)
 • Wyciągi z konta bankowego
 • W przypadku samozatrudnionych (Self-employed) również wystawione faktury za towary i usługi

Już sama rozmowa z urzędnikiem, osobom słabo mówiącym po angielsku, może sprawić sporo kłopotu. Również skompletowanie wymaganej dokumentacji, wymaga dużo wysiłku. Między innymi dlatego warto, przy staraniach o numer ubezpieczenia społecznego, skorzystać z pomocy Capital Business Links Ltd.

 

Jeżeli ktoś nie posiada numeru ubezpieczenia społecznego powinien niezwłocznie skontaktować z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami w sprawie rejestracji numeru NIN:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się