Korporacje

W brytyjskiej terminologii biznesowej jako korporacje określa się duże spółki, organizacyjnie rozbudowane i często działające międzynarodowo.

 

Formalnie, korporacje są przeważnie spółkami akcyjnymi (joint-stock company) lub rzadziej spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością (ltd). Innymi słowy, są to zarejestrowane „osoby prawne”, czyli rządzące się własnymi zasadami i posiadające własny majątek, który nie należy ani do udziałowców, ani do pracowników przedsiębiorstwa.

 

Właścicielem korporacji jako całości są jej udziałowcy (shareholders), czyli osoby fizyczne lub prawne, które inwestują określoną sumę w działalność danego przedsiębiorstwa i do wysokości swojej inwestycji odpowiadają finansowo za jego zobowiązania.

 

Korporacje mogą być zarówno komercyjnymi przedsiębiorstwami, co jest najczęstszym przypadkiem, jak i tak zwanymi organizacjami „non-profit”, czyli wspierać publiczne lub prywatne cele niezależnie od zysku.

 

Zasady zarządzania korporacją i dzielenia jej zysku są regulowane w statucie spółki (Article of Association), który jest umową między udziałowcami (właścicielami) korporacji.  Statut spółki obowiązuje niezależnie od aktualnego składu udziałowców lub dyrektorów przedsiębiorstwa i określa:

  1. Sposób i formę prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  2. Zakres kompetencji, obowiązków i praw udziałowców, dyrektorów i pracowników korporacji;
  3. Sposób i formę przeprowadzania zmian wewnątrz korporacji.

Dyrektorzy korporacji – mianowani przez udziałowców – odpowiadają za bieżącą działalność i zarządzanie spółką. Dotyczy to również odpowiedzialności prawnej, w tym karnej. Dyrektorzy są pracownikami spółki i muszą otrzymywać wynagrodzenie, w formie tradycyjnej pensji lub/i dywidend z zysku przedsiębiorstwa. Jest to kwestia umowy między dyrektorem i udziałowcami korporacji.

 

Sami udziałowcy wprawdzie nie uczestniczą w codziennym zarządzaniu korporacją, ale to oni decydują o jej wewnętrznej organizacji i strategii biznesowej. Odbywa się to przeważnie podczas corocznego zgromadzenia wspólników (AGM; annual general meeting), chociaż od 2007 roku prywatne spółki nie są już prawnie zobowiązane do zwoływania zgromadzenia wspólników.

 

Podstawą podziału zysków korporacji pozostaje wielkość udziałów poszczególnych udziałowców. Zyski wypłaca się w formie dywidend. Udziałowcy mogą jednak zadecydować o pozostawieniu zysków w spółce, przykładowo na potrzeby przyszłych inwestycji.

 

Rozliczanie księgowo-podatkowe korporacji, jej udziałowców i dyrektorów jest skomplikowane i czasochłonne, dlatego powierzenie tych formalności profesjonalnym biurom księgowym jak Capital Business Links Ltd jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Z naszej strony zapewniamy nie tylko fachową, ale przede wszystkim kompleksową obsługę korporacji. Dotyczy to zarówno spółek kapitałowych (joint-stock company) jak i z ograniczoną odpowiedzialnością (ltd).

 

Capital Business Links LTD to certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgowa z główną siedzibą w Londynie oraz oddziałami w Krakowie i Warszawie. Od kilkunastu wspieramy polskich przedsiębiorców świadcząc kompleksowe usługi biznesowe. Najliczniejszą grupę naszych klientów stanowią przedsiębiorstwa, które planują lub rozwijają swoją działalność na rynkach międzynarodowych, a w szczególności w Wielkiej Brytanii.

Certyfikowani księgowi z ACCA. Skontaktuj się z naszym biurem księgowym!

Wspieramy procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw, dostarczamy wyspecjalizowane usługi księgowe i podatkowe w wybranych jurysdykcjach podatkowych na całym świecie, doradzamy jak budować optymalne strategie rozwoju na rynkach międzynarodowych. Łączymy partnerów biznesowych i pomagamy budować trwałe relacje z kontrahentami zagranicznymi.

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z jednym z naszych specjalistów pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.