Payroll

Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie).

 

PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee). W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samozatrudnione (Self-empoloyed).

 

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.

 

Według systemu PAYE rozlicza się tylko pracowników, których zarobki są równe lub wyższe od dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne (LEL: National Insurance Lower Earnings Limit).

 

System PAYE reguluje również stawki wypłacane przez pracodawcę (Employer) pracobiorcy (Employee) jako:

  • Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
  • Ustawowy zasiłek macierzyński (SMP: Statutory Maternity Pay)
  • Ustawowy zasiłek ojcowski (SMP: Statutory Paternity Pay
  • Ustawowy zasiłek adopcyjny (SAP: Satutory Adoption Pay).

Oferujemy pracodawcom pełny serwis w zakresie przygotowania pasków wypłaty (Payslip) dla pracowników (Employee) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami formalnymi. Aby zlecić nam przygotowanie pasków wypłat lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z rozliczeniami pracowników (Payroll, PAYE), prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami z departamentu Payroll:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się