Przygotowanie formularza pracownika P45

Zgodnie z zasadami systemu PAYE, pracodawca (Employer) jest zobowiązany do używania ściśle określonych formularzy, aby zgodnie z prawem dokumentować płatności na rzecz pracowników (Employee).

 

P45 jest formularzem, który pracodawca (Employer) powinien dostarczyć pracownikowi (Employee) w momencie rozwiązania z nim umowy o pracę. Formularz P45 zawiera podsumowanie zarobków i zaliczek odprowadzonych przez pracodawcę do urzędu skarbowego (HMRC) na podatek dochodowych (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution) pracownika, od początku roku podatkowego do momentu rozwiązania z nim umowy o pracę.

 

Z drugiej strony, pracodawca (Employer) ma obowiązek żądać formularza P45 od każdego nowozatrudnionego pracownika (Employee), jeżeli ten uprzednio był zatrudniony lub pobierał zasiłki społeczne.

 

Jeżeli nowozatrudniony pracownik nie posiada formularza P45, musi wypełnić formularz P46, podając swoje dane osobowe, numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) i historię zatrudnienia.

 

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami (Payroll) w systemie PAYE, jest pracochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy księgowej. Dotyczy to również przygotowania formularzy P45 i P46, dlatego w większości przypadków, dla przedsiębiorstwa najkorzystniejszym finansowo i organizacyjnie rozwiązaniem jest przekazanie rozliczeń pracowniczych (Payroll) w ręce doświadczonego biura księgowego, jakim jest Capital Business Links Ltd.

 

Oferujemy pracodawcom pełny serwis w zakresie przygotowania formularzy P45 i P46 dla pracowników (Employee) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami formalnymi. Aby zlecić nam przygotowanie formularzy P45 i P46 lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z rozliczeniami pracowników (Payroll, PAYE), prosimy o kontakt z naszą firmą.

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami z departamentu Payroll:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się