Przygotowanie pasków wypłaty (Payslip)

Zgodnie z wymogami systemu PAYE, pracodawca (Employer) jest zobowiązany do przekazania lub przesłania każdemu pracownikowi (Employee) paska wypłaty/zaświadczenia o zarobkach (Payslip/Pay Statement) w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu wypłaty.

 

Pasek wypłaty (Payslip) musi spełniać ściśle określone wymogi formalne i zawierać następujące informacje:

  • Wysokość zarobku brutto (gross pay)
  • Szczegóły wszystkich potrąceń (deductions) i ich cel, w tym przede wszystkim wysokość zaliczki na podatek dochodowy (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution).
  • Wysokość wypłaty netto (take home amount) po wszystkich potrąceniach.

Jeżeli pracownik (Employee) w ogóle nie otrzyma paska wypłaty lub otrzyma bez wyszczególnionych pozycji jak powyżej, może zaskarżyć swojego pracodawcę (Employer) przed sądem pracy (Employment Tribunal).

 

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami (Payroll) w systemie PAYE, jest pracochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy księgowej. Dotyczy to również przygotowania pasków wypłaty (Payslip) dla pracowników (Employee), dlatego w większości przypadków, dla przedsiębiorstwa najkorzystniejszym finansowo i organizacyjnie rozwiązaniem jest przekazanie rozliczeń pracowniczych (Payroll) w ręce doświadczonego biura księgowego, jakim jest Capital Business Links Ltd.

 

Oferujemy pracodawcom pełny serwis w zakresie przygotowania pasków wypłaty (Payslip) dla pracowników (Employee) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami formalnymi. Aby zlecić nam przygotowanie pasków wypłat lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z rozliczeniami pracowników (Payroll, PAYE), prosimy o kontakt.

 

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami z departamentu Payroll:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się