Przygotowanie rocznego rozliczenia pracodawcy P35

Zgodnie z zasadami systemu PAYE, po zakończeniu każdego roku podatkowego, w terminie do 19 maja, pracodawca (Employer) jest zobowiązany sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego (HMRC) formularz P35 (Employer Annual Return), który jest rocznym podsumowaniem rozrachunków przedsiębiorstwa z pracownikami (Payroll). Poza nielicznymi wyjątkami, przedsiębiorca powinien uczynić to online.

 

Formularz P35 musi zawierać dane wszystkich zatrudnionych oraz sumę zaliczek odprowadzonych na ich podatek dochodowy (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution).

 

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami (Payroll) w systemie PAYE, jest pracochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy księgowej. Dotyczy to również przygotowania formularzy P35, dlatego w większości przypadków, dla przedsiębiorstwa najkorzystniejszym finansowo i organizacyjnie rozwiązaniem jest przekazanie rozliczeń pracowniczych (Payroll) w ręce doświadczonego biura księgowego, jakim jest Capital Business Links Ltd.

 

Oferujemy pracodawcom pełny serwis w zakresie przygotowania formularzy P35 dla pracowników (Employee) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami formalnymi. Aby zlecić nam przygotowanie formularzy P35 lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z rozliczeniami pracowników (Payroll, PAYE), prosimy o kontakt z Capital Business Links Ltd.

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami z departamentu Payroll:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się