Konsultacje dla samozatrudnionych (Self-employed)

Samozatrudnienie (Self-employment) słusznie uważa się za szybki i najmniej sformalizowany sposób założenia i prowadzenia własnej firny. Z drugiej strony, jak twierdzą Anglicy – „nie istnieje taka rzecz jak darmowy lunch”, dlatego każdy samozatrudniony (Self-employed) odpowiada całym swoim majątkiem – firmowym i prywatnym, za zobowiązania własnego przedsiębiorstwa wobec wierzycieli prywatnych i budżetu państwa.

 

W przypadku spółki cywilnej (Partnership) dotyczy to wszystkich jej zobowiązań, niezależnie od posiadanej wielkości udziałów. Innymi słowy całe ryzyko finansowe prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na barkach samozatrudnionego.

 

W dodatku, osoba samozatrudniona (Self-employed) nie jest w stanie formalnie oddzielić swoich prywatnych dochodów od firmowych. W osobistej deklaracji podatkowej (Tax Return), samozatrudniony musi uwzględnić przychody, uzyskane ze wszystkich źródeł – z przedsiębiorstwa, pracy najemnej, inwestycji, wynajmu nieruchomości i odsetek od oszczędności. Wymaga to skrupulatnej kontroli i planowania, ponieważ w innym wypadku można w trakcie roku obrachunkowego, bezwiednie i niepotrzebnie przekroczyć określone progi podatku dochodowego i wpaść w większe zobowiązania podatkowe.

 

Te i inne zawiłości prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, sprawiają, że zawsze należy rozważyć możliwość zwrócenia się o fachową poradę do specjalisty, jakim jest Capital Business Links Ltd.

Kto może założyć działalność Self-employed w UK i co jest wskazane przed rejestracją?

Jako doradcy biznesowi, proponujemy samozatrudnionym (Self-employed) między innymi:

  • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe przed rejestracją samozatrudnienia (Self-employment)
  • Konsultacje w sprawach formalnych, księgowych, podatkowych (podatek dochodowy, VAT), finansowych, pracowniczych i organizacyjnych, związanych z rejestracją i bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
  • Konsultacje dotyczące planowania i polityki finansowej, podatkowej oraz inwestycyjnej
  • Doradztwo w przypadku kontroli z urzędu skarbowego (HMRC) lub sporów
  • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe w związku ze sprzedażą firmy, zakończeniem działalności gospodarczej lub bankructwem

Aby uzyskać specjalistyczną poradę na temat samozatrudnienia lub więcej informacji o oferowanych usługach, prosimy o kontakt z biurem księgowym Capital Business Links Ltd.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami w celu umówienia konsultacji:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się