Rejestracja Partnership

Spółka cywilna (Partnership) jest prostym i szybkim sposobem założenia firmy przez dwie lub więcej osób, które chcą razem prowadzić biznes. Spółkę cywilną (Partnership) należy zgłosić w urzędzie skarbowym (HMRC). W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited), nie ma potrzeby rejestracji w oficjalnym rejestrze firm (Companies House). Spółka cywilna (Partnership) prowadzi działalność gospodarczą pod własną nazwą.

 

Aby zarejestrować spółkę cywilną (Partnership) można skontaktować się z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email. Oprócz rejestracji, oferujemy pełną obsługę rozliczeń podatkowych (Tax Return) i pracowniczych (Payroll) spółek cywilnych (Partnership), w tym:

 • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe przed rejestracją spółki cywilnej (Partnership)
 • Konsultacje w sprawach formalnych, księgowych, podatkowych (podatek dochodowy, VAT), finansowych, pracowniczych i organizacyjnych, związanych z rejestracją i bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
 • Konsultacje dotyczące planowania i polityki finansowej, podatkowej oraz inwestycyjnej
 • Doradztwo w przypadku kontroli z urzędu skarbowego (HMRC)
 • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe w związku z zakończeniem działalności gospodarczej lub bankructwem
 • Kalkulację zysku i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego spółki cywilnej (Tax Self Assessment) i partnerów na podstawie dostarczonej dokumentacji księgowej
 • Sporządzanie deklaracji podatkowej (Tax Return) spółki cywilnej (Tax Self Assessment) i partnerów na potrzeby podatku dochodowego
 • Prowadzenie rozliczeń z pracownikami spółki (Payroll) w systemie PAYE, jak również innych formalności związanych z zatrudnieniem
 • Rejestrację w systemie CIS dla budowlańców oraz obsługę wszelkich formalności i rozliczeń z tym związanych, zarówno w przypadku wykonawców (Contractor) jak i podwykonawców (Subcontractor).

 

Spółkę cywilną (Partnership) mogą założyć wyłącznie osoby samozatrudnione (Self-employed), zwane partnerami (Partner). Każdy z partnerów ma prawo do zysków z działalności spółki, zgodnie z umową spółki cywilnej, którą można sporządzić w formie pisemnej, chociaż prawnie nie jest to wymagane. Partnerzy mogą sami zarządzać spółką lub zatrudnić w tym celu pracowników. W przeciwieństwie do spółki z o. o. (Ltd), spółka cywilna (Partnership) nie musi jednak posiadać zatrudnionego dyrektora.

 

Spółka cywilna (Partnership) w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited), nie jest osobą prawną. Oznacza to, że partnerzy odpowiadają całym swoim majątkiem – również prywatnym, za zobowiązania spółki cywilnej (Partnership).

 

Spółka cywilna (Partnership) jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i składania deklaracji podatkowych na potrzeby podatku dochodowego (Tax Return) po zakończeniu każdego roku podatkowego, chociaż sama podatku dochodowego nie płaci. Zysk spółki dzieli się pomiędzy partnerów, którzy ją tworzą.

 

Partnerzy jako osoby samozatrudnione (Self-employed) składają własne deklaracje podatkowe na potrzeby podatku dochodowego (Tax Self Assessment), w których muszą uwzględnić również swoje dochody z zysku spółki cywilnej (Partnership). Każdy z partnerów jako samozatrudniony (Self-employed) musi również płacić składkę na ubezpieczenie społeczne klasy 2 i 4.

 

Spółka cywilna (Partnership) musi zrejestrować się jako podatnik VAT, jeżeli jej obrót w ostatnich 12 miesiącach działalności, przekroczył £85.000.

 

Jeżeli spółka cywilna (Partnership) prowadzi działalność w branży budowlanej, jest zobowiązana do rejestracji w systemie CIS (Construction Industry Scheme), który reguluje zasady rozliczeń między wykonawcami i podwykonawcami w budownictwie.

 

Prawną odmianą zwykłej spółki cywilnej (Partnership) jest spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP), w której partnerami oprócz osób samozatrudnionych (Self-employed) mogą być również spółki kapitałowe (Limited). Jest to odpowiednik polskiej spółki komandytowej. W przypadku spółek cywilnych z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP), partnerzy odpowiadają za zobowiązania firmy do wysokości wniesionego kapitału. Muszą jednak być zarejestrowani jako samozatrudnieni (Self-employed), a sama spółka zarejestrowana w oficjalnym rejestrze firm (Companies House).

 

Podobnie jak w przypadku zwykłej spółki cywilnej (Partnership), również spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) musi składać własną deklarację podatkową (Tax Return) na potrzeby podatku dochodowego, chociaż sama podatku dochodowego nie płaci. Zysk spółki jest, bowiem dzielony między partnerów i wchodzi w ich osobiste dochody, z których płacą podatek dochodowy (Income Tax).

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług dla spółek cywilnych (Partnership), prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Potrzebujesz doradztwa przy rejestracji? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się