Rozliczenia podatkowe osób samozatrudnionych (Self-employed)

Osoby samozatrudnione (Self-employed), prowadzące działalność gospodarczą jako firmy jednoosobowe (Sole Trader) lub będące partnerami w spółkach cywilnych (Partnership), są zobowiązane do składania corocznych deklaracji podatkowych na potrzeby podatku dochodowego (Tax Return), w formie papierowej lub elektronicznej. Obowiązują przy tym ściśle określone terminy, których przekroczenie grozi grzywną i karnymi odsetkami.

 

Nawet, jeżeli samozatrudniony w danym roku podatkowym, nie uzyskał dochodów z działalności gospodarczej, czyli praktycznie jej nie prowadził, nadal jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej (Tax Return).

 

Osoba samozatrudniona (Self-employed) rozlicza podatek dochodowy z urzędem skarbowym (HMRC) na podstawie samooszacowania swoich zysków (Tax Self Assessment), uzyskanych z działalności gospodarczej. Aby obliczyć zysk, samozatrudniony powinien od dochodów ze sprzedaży swoich towarów i usług, odjąć poniesione koszty. Jest to możliwe, jeżeli osoba samozatrudniona (Self-employed) prowadzi księgowość, do czego jest prawnie zobowiązana.

Główne korzyści wynikające z prowadzenia działalności Self-employed w Anglii

Obliczając swoje należności z tytułu podatku dochodowego, samozatrudniony (Self-employed) musi uwzględnić osobistą kwotę zysku wolną od podatku (Tax Allowance) jak również inne dochody, które uzyskał w danym roku obrachunkowym, przykładowo z pracy najemnej lub z odsetek od oszczędności. Osoby samozatrudnione składają, bowiem tylko jedną deklarację podatkową, w której rozliczają wszystkie swoje dochody i koszty.

 

Obliczenie zysku firmy i sporządzenie deklaracji podatkowej (Tax Return) bywa zawiłe i pracochłonne, dlatego warto się zastanowić, czy nie skorzystać w tym wypadku, z pomocy profesjonalnego biura księgowego, jakim jest Capital Business Links Ltd. Jest to często rozwiązanie najlepsze nie tylko z punktu widzenia fachowości, ale i kosztów.

Jakie są koszty prowadzenia działalności Self-employed w Wielkiej Brytanii?

Capital Business Links Ltd oferuje pełną obsługę rozliczeń podatkowych osób samozatrudnionych (Self-employed), w tym między innymi:

  • Kalkulację zysku i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (Tax Self Assessment) na podstawie dostarczonej dokumentacji księgowej.
  • Sporządzanie deklaracji podatkowej (Company Tax Return) na potrzeby podatku dochodowego.

Każda osoba samozatrudniona (Self-employed) może sprawnie i szybko przeprowadzić rozliczenie podatkowe (Tax Return), kontaktując się z naszą firmą.

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się