VAT

Konsultacje w sprawach VAT

Zarządzanie sprawami dotyczącymi podatku VAT, jak przykładowo rejestracją podatnika VAT, czy prowadzeniem rozliczeń VAT (VAT Tax Return), wymaga specjalistycznej wiedzy i jest obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu. Nawet drobne pomyłki mogą okazać się bardzo kosztowne dla przedsiębiorstwa. Przykładowo, spóźniona rejestracja grozi nadpłatami i grzywną, a nieodpowiedni wybór planu księgowego dla podatku VAT (VAT accounting scheme) może narazić firmę na niepotrzebne wydatki.

 

Aby uniknąć niepotrzebnych strat i formalności przy zarządzaniu podatkiem VAT, najlepiej skonsultować się z Capital Business Links Ltd jeszcze przed rejestracją firmy jako podatnika VAT. Służymy radą i pomocy we wszystkich kwestiach związanych z podatkiem VAT. Nasz specjalistyczny serwis w tej dziedzinie, obejmuje między innymi:

  • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe przed i w trakcie rejestracji przedsiębiorstwa jako podatnika VAT, w tym wybór odpowiedniego planu księgowego dla podatku VAT (VAT accounting scheme)
  • Konsultacje związane z prowadzeniem rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym (VAT Tax Return), w tym planowanie podatku VAT
  • Porady związane z wyborem odpowiedniej stawki podatku VAT – standardowej (20%), zredukowanej (5%) lub zerowej (0%), dla oferowanych towarów i usług
  • Konsultacje dla importerów i eksporterów związane z podatkiem VAT w handlu międzynarodowym
  • Konsultacje w związku z kontrolą rozliczeń VAT przez urząd skarbowy (HMRC) i ewentualnymi kwestiami spornymi
  • Porady dotyczące wyrejestrowania firmy jako podatnika VAT
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w sprawach VAT:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się