Rejestracja firmy jako podatnika VAT

Ceny większości towarów i usług oferowanych w Wielkiej Brytanii, zawierają podatek od towarów i usług (VAT – Value Addend Tax) – zazwyczaj w wysokości 20 procent. Również, część produktów pochodzących z importu podlega opodatkowaniu VAT.

 

Uprawnionymi do wystawiania faktur VAT, są jedynie przedsiębiorstwa oficjalnie zarejestrowane w urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs) jako podatnicy VAT.

 

Rejestracja firmy jako podatnika VAT:

  • Jest obowiązkowa, jeżeli wartość sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa przekroczyła £81.000,00 (osiemdziesiąt jeden tysięcy funtów) w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych jego działalności. Nie należy przy tym mylić tego okresu z rokiem podatkowym lub kalendarzowym. Wymóg rejestracji dotyczy wszystkich rodzajów firm, w tym spółek z o. o. (Limited), samozatrudnionych (Self-employed) i spółek cywilnych (Partnership). Spóźniona rejestracja jest bardzo kosztowna. Przedsiębiorstwo musi, bowiem nadpłacić VAT należny od momentu, kiedy rejestracja była obowiązkowa i może zostać ukarane grzywną.
  • Jest wskazana, jeżeli przedsiębiorstwo z pewnością przekroczy poziom 81 tysięcy funtów obrotu w ciągu najbliższych 12 miesięcy swojej działalności.
  • Może być dobrowolna, ponieważ każda firma, której obrót jest niższy od 81 tysięcy funtów, ma prawo indywidualnie zarejestrować się jako podatnik VAT, co zdarza się często, jeżeli przykładowo jej kontrahenci wolą mieć do czynienia z podatnikiem VAT.

W momencie rejestracji na potrzeby podatku VAT, przedsiębiorstwo musi również wybrać określony plan księgowy dla podatku VAT (VAT accounting scheme). Wybór planu księgowego VAT ma zasadniczy wpływ na wysokość i częstotliwość płacenia podatku VAT. Przykładowo, jeżeli roczny obrót firmy nie przekracza £150.000, można przyjąć ryczałtowy plan księgowy dla podatku VAT (Flat Rate Scheme). Tym samym, przedsiębiorstwo płaci procentowo stały podatek VAT od obrotu brutto, bez uwzględniania nadpłaconego podatku VAT. Jego wysokość zależy od branży, w której firma działa.

 

Rejestracja przedsiębiorstwa jako podatnika VAT, jest zarówno formalnie jak i merytorycznie trudnym zabiegiem. Sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów dotyczących podatku VAT, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego w tej kwestii warto korzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak Capital Business Links Ltd.

 

Aby sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić rejestrację firmy jako podatnika VAT, prosimy o kontakt z biurem Capital Business Links Ltd. Gwarantujemy załatwienie sprawy.

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się