Rozliczenia VAT (VAT Tax Return)

Każdy podatnik VAT jest zobowiązany do wystawiania faktur z wyszczególnionym podatkiem VAT – tak zwanych faktur VAT-owskich. Naliczony w ten sposób podatek VAT, przedsiębiorstwo powinno odprowadzić do urzędu skarbowego (HM Revenue & Customs). Zanim jednak to uczyni, ma prawo pomniejszyć tę należność o tak zwany VAT nadpłacony, czyli sumę podatku VAT, którą firma zapłaciła w ramach poniesionych kosztów i jest w stanie to udowodnić na podstawie faktur VAT zakupu. Na tym w ogólnych zarysach polega rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) z urzędem skarbowym.

 

 

Oblicz podatek VAT zapłacony lub do zapłaty w przypadku kwot uwzględniających podatek VAT w wysokości ustalonej stawki VAT.
Suma wyjściowa (£)
Wysokość stawki VAT (%)
Czy suma wyjściowa już zawiera VAT?
Wyniki
Suma netto
VAT wg ustalonej stawki
Suma brutto
Podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20% obowiązuje ponownie od 4 stycznia 2011 roku. W roku 2010 podstawowa stawka VAT wynosiła 17.5%.

Formalnie rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym (HMRC) odbywa się na podstawie deklaracji VAT (VAX Tax Return), którą podatnik najczęściej sporządza kwartalnie. Równocześnie z wysłaniem deklaracji VAT do urzędu skarbowego, podatnik powinien uregulować należności z tego tytułu. Może się jednak zdarzyć, ze to urząd podatkowy (HMRC) zwraca przedsiębiorstwu nadpłacony podatek VAT, jeżeli jego suma przewyższa naliczony.

 

Rozliczenia podatku VAT są zazwyczaj trudne i pieczołowicie nadzorowane przez urząd skarbowy (HMRC), dlatego warto je powierzyć fachowcom jak Capital Business Links Ltd. W tym celu najlepiej skontaktować się z naszym biurem.

  • Capital Business Links Ltd.
    Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się