Wyrejestrowanie podatnika VAT

Wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT może być w niektórych przypadkach konieczne, a w innych korzystne dla firmy. Aby wymeldować przedsiębiorstwo z rejestru podatników VAT urzędu skarbowego (HMRC) należy złożyć odpowiedni wniosek formalny z uzasadnieniem i oczywiście rozliczyć się ze wszystkich należności z tytułu podatku VAT.

 

Przedsiębiorstwa można wyrejestrować jako podatnika VAT z wielu powodów, najważniejsze to:

  • Zakończenie działalności gospodarczej i rozwiązanie firmy
  • Zawieszenie działalności gospodarczej na określony czas
  • Sprzedaż firmy
  • Połączenie (fuzja) z innym przedsiębiorstwem (podatnikiem VAT)
  • Spadek obrotów poniżej progu obowiązkowej rejestracji jako podatnika VAT w ostatnich 12 miesiącach działalności firmy
  • Zmiana branży na taką, w której nie stosuje się podatku VAT

Jeżeli wyrejestrowanie przedsiębiorstwa jako podatnika VAT jest konieczne lub wskazane, prosimy o kontakt z naszym biurem.

  • Capital Business Links Ltd
    Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się