Odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego

Kolejnym elementem wsparcia brytyjskich przedsiębiorców jest odroczenie płatności podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Firmy zarejestrowane w w Wielkiej Brytanii jako podatnik VAT, których obowiązek płacenia podatku VAT wypada w okresie od 20 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., mają możliwość:

  • odroczyć płatność lub
  • zapłacić należny podatek VAT w zwykłym trybie

Pomimo odroczenia płatności, należy pamiętać o terminowym składaniu deklaracji VAT do HMRC. Urząd nie będzie naliczać odsetek ani kar za płatności odroczone w wyniku tego zarządzenia. Wnioski o zwroty podatku VAT będą w tym czasie rozliczane w normalnym trybie.

 

Firmy, które zdecydują się odroczyć płatność podatku VAT w wyniku trudności finansowych wywołanych przez koronawirusa (COVID-19), zobowiązane są zapłacić odroczony podatek VAT najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

 

Jak zawnioskować o odroczenie płatności podatku VAT?

Nie ma konieczności wnioskowania lub informowania HMRC o chęci odroczenia płatności podatku VAT.

 

 


 

W przypadku podatku dochodowego (Self-Assessment), płatności należne na dzień 31 lipca 2020 r. mogą zostać odroczone do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Kto może ubiegać się o odroczenie?

Z odroczenia może skorzystać każdy podatnik (Self-Assessment), który w dniu 31 lipca ma obowiązek dokonać drugiej płatności za podatek dochodowy.

Odroczenie jest opcjonalne, podatnicy, którzy są w stanie wpłacić drugą część podatku do HMRC, powinni to zrobić.

 

Jak można aplikować?

Jest to oferta automatyczna, nie wymagająca aplikacji. W przypadku odroczenia płatności do stycznia 2021 r. nie będą naliczane żadne kary ani odsetki za zwłokę.