Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

Wsparcie dla firm, które płacą niewielkie lub nie płacą wcale Business Rates

 

Aby wesprzeć małe firmy które płacą niewielkie lub wcale nie płacą business rates z tytułu small business rate relief (SBRR), rural rate relief (RRR) lub tapered relief, rząd zapewnił władzom lokalnym dodatkowe fundusze w ramach Small Business Grant Scheme. Zapewni to kwalifikującym się firmom jednorazową dotację w wysokości 10 000 GBP w celu pomocy w pokryciu bieżących kosztów działalności.

 

Kto może się ubiegać?

 

Kwalifikują się firmy, które:

  • Mają siedzibę w Wielkiej Brytanii
  • Zajmują nieruchomość na potrzeby prowadzenia biznesu
  • Otrzymują small business rate relief lub rural rate relief co najmniej od 11 marca

 

Jak uzyskać te dotacje?


Władze lokalne napiszą do Ciebie same, jeśli kwalifikujesz się do uzyskania tej dotacji.

Wszelkie zapytania dotyczące kwalifikowalności lub przyznania ulg i dotacji należy kierować do odpowiednich władz lokalnych.