Zostaliśmy członkiem Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
29-07-2016

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż za sprawą biura Capital Business Links w Krakowie zostaliśmy członkiem Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, który zrzeszony jest w Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej. Wraz z innymi członkami będziemy zabiegać o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej oraz dbać o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie.

 

Jak możemy przeczytać na stronie Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan jest on jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan. Przedstawiciele Związku pracują w Radzie Głównej i Radzie Regionów Konfederacji przez co aktywnie wspierają ogromną większość podejmowanych przez Konfederację inicjatyw. MZPL skupia obecnie około stu firm działających na terenie regionu małopolskiego, a liczba jego członków wzrasta każdego roku. Do głównych zadań Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan należy ochrona praw, godności i interesów pracodawców. Jego działania prowadzone są szczególnie w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych przez związki zawodowe, organy władzy i administracji państwowej, samorząd terytorialny oraz inne organizacje. Reprezentuje głos biznesu w kluczowych instytucjach i inicjatywach w regionie i kraju.

 

Związek za podstawowe cele swojej działalności uznaje:

  • ochronę praw, godności i interesów pracodawców
  • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego roli w społeczeństwie
  • reprezentowanie swoich członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych
  • opiniowanie przepisów dotyczących pracodawców, warunków i norm prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych zagadnień istotnych z punktu widzenia osób zarządzających przedsiębiorstwami
  • wspieranie i propagowanie wartości uniwersalnych oraz zasad etyki odnoszących się do działalności gospodarczej

Dodatkowo podejmowane działania przez MZPL obejmuje lobbing oraz rzecznictwo interesów pracodawców wobec władz publicznych, związków pracowniczych, mediów i szerokiej opinii społecznej mającej na celu propagowanie optymalnych rozwiązań prawnych służących rozwojowi przedsiębiorczości. Organizowane są także konferencje i seminaria z udziałem ekspertów, które służą do informowania o zmianach legislacyjnych, aktualnych trendach, a także doskonaleniu umiejętności zarządzania oraz przygotowywanie przedsiębiorców na zmiany. Związek aktywizuje i integruje także swoich członków poprzez spotkania środowiskowe i branżowe, bezpośrednią i szybką wymianę informacji, które pomagają w budowaniu wzajemnego zaufania i indywidualnej współpracy pomiędzy firmami.

 

Oficjalny certyfikat potwierdzający nasze członkostwo podpisała Pani Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz oraz Pan Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Marian Bryksy.

Malopolski Zwiazek Pracodawcow Lewiatan certyfikat

Pokładamy wielkie nadzieje, że dzięki przynależności do Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan będziemy mogli realnie wpływać na powstawanie praw i przepisów przyjaznych przedsiębiorcom. Umożliwi nam to także korzystanie z zaplecza eksperckiego i merytorycznego, z którym będziemy wymieniać się naszym wieloletnim doświadczeniem na polskim i angielskim rynku biznesowym. Wspólnie będziemy interweniować w sprawach istotnych dla pracodawców i dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz promować etykę w biznesie i dobre praktyki w firmach.