Zwroty dla firm wypłacających chorobowe w zw. z COVID 19

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować o zwrot chorobowego Statutory Sick Pay (SSP) wypłacanego pracownikom chorym na koronawirusa.

 

Kto może się ubiegać?

  • zwrot pokryje do 2 tygodni SSP na uprawnionego pracownika, który był nieobecny w pracy z powodu COVID-19
  • uprawnieni będą pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników – wielkość pracodawcy będzie określona na podstawie liczby osób, które zatrudnili w dniu 28 lutego 2020 r.
  • pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki na każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19
  • Pracodawcy powinni prowadzić dokumentację dotyczącą nieobecności pracowników i płatności SSP, pracownicy nie muszą przedstawiać zaświadczenia o zdolności do pracy lekarza ogólnego.

Wsparcie wchodzi w życie od następnego dnia od daty publikacji.

Rząd brytyjski przedstawi szczegóły zwrotu SSP w najbliższych miesiącach.